Aanbod Academie voor Overheidscommunicatie

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

De Academie voor Overheidscommunicatie is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van overheidscommunicatie voor de Rijksoverheid. Zij is opgericht om de professionalisering van rijksambtenaren structureel te ondersteunen. De Academie brengt mensen en kennis rond actuele communicatievraagstukken bij elkaar en zorgt ervoor dat die kennis geborgd en verspreid wordt. 

Aanbod in de leerlijn

Alle opleidingen voor de communicatiediscipline zijn gebundeld in een samenhangend opleidingsprogramma, de ‘leerlijn’. Het doel: een meer uniforme opleiding van communicatiemedewerkers, rijksbrede inzetbaarheid en netwerkvorming.  De opleidingen zijn alleen voor rijksambtenaren. De links voor meer informatie en aanmelden gaan naar het Rijksportaal, het rijksbrede Intranet. Mocht je (als Rijksambtenaar) geen toegang hebben tot het Rijksportaal, stuur dan een mail naar de Academie.

Aanbod in de leerlijn (met links naar het actuele aanbod; de opleidingen die niet gelinkt zijn, worden in 2017 weer aangeboden)
 Aanbod Naam  functieniveau   Rol
Introductiecursus Communicatie bij de Rijksoverheid I
(16 en 23 mei)

Communicatie bij de Rijksoverheid II
(27 en 28 mrt)

Schaal 8-10
Schaal 10-13

Nieuwkomer
Vaktrainingen 

Vaktraining voor persvoorlichters 
(vanaf 12 juni)
Vaktraining voor communicatieadviseurs 
(vanaf 15 mei)
Vaktraining communicatieonderzoek
Vaktraining voor speechschrijvers

11-12  
Specialisaties Specialisatie Met kennis van gedrag beleid maken
(vanaf 18 mei)

Specialisatie communicatieonderzoek 
(vanaf 9 mrt)
Specialisatie Social Media Strategie
Specialisatie Visuele communicatie

11-13  Alle disciplines
Leerroute Leerroute Strategisch adviseren
(vanaf mei 2017)
13

Senior communicatie-
professional

Leerroute Leerroute Verbindend leiderschap 14

Teamleider,
afdelingshoofd

Masterclasses Masterclasses: Inspiratie op een thema 15/16 (plv) directeuren
Een dag aan de slag Framing (18 april) Alle schalen Alle rollen 

Aanbod voor beleidsambtenaren

Communicatie is steeds meer een gedeelde verantwoordelijkheid van beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals samen: in elke fase van het beleidsproces is communicatie belangrijk. En met de komst van sociale media is het er niet gemakkelijker op geworden. Daarom hebben de Academie voor Overheidscommunicatie en PBLQ ROI samen een opleidingsaanbod op het gebied van overheidscommunicatie ontwikkeld voor beleidsambtenaren:

Kennisdeling offline

De Academie organiseert bijeenkomsten om kennisdeling te stimuleren:

  • Maandelijkse kennismiddagen rond een actueel vakthema
  • Jaarlijks congres voor overheidscommunicatie
  • Leernetwerken: De Academie ondersteunt structureel zo’n 8 - 10 leernetwerken, door het organiseren van bijeenkomsten en het vastleggen van de resultaten voor verdere verspreiding
  • Naar aanleiding van de bijeenkomsten publiceert de Academie regelmatig artikelen.

Kennisdeling online

Naast de trainingen, leernetwerken en kennismiddagen biedt de Academie voor Overheidscommunicatie een online community voor communicatieprofessionals, om kennis te delen, vragen te stellen en collega’s te vinden: Ons CommunicatieRijk. Ook is de Academie te vinden op twitter, LinkedIn en verschijnt er een maandelijkse nieuwsbrief.