De Academie voor Overheidscommunicatie is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van overheidscommunicatie voor de Rijksoverheid. Zij is door Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken opgericht om de professionalisering van rijksambtenaren structureel te ondersteunen. De Academie brengt mensen en kennis rond actuele communicatievraagstukken bij elkaar en zorgt ervoor dat die kennis geborgd en verspreid wordt. 

Aanbod in de leerlijn

Alle opleidingen voor de communicatiediscipline zijn gebundeld in een samenhangend opleidingsprogramma, de ‘leerlijn’. Het doel: een meer uniforme opleiding van communicatiemedewerkers, rijksbrede inzetbaarheid en netwerkvorming.  De opleidingen zijn alleen voor rijksambtenaren en worden aangeboden onder de Algemene voorwaarden van de Academie voor Overheidscommunicatie.

Aanbod in de leerlijn
Naam  Functieniveau   Rol
Introductiecursus Communicatie bij de Rijksoverheid I
(23 en 30 januari 2018)
Communicatie bij de Rijksoverheid II
(26 en 27 maart 2018)

Schaal 8-10

Schaal 10-13

Nieuwkomers
Vaktrainingen 

Vaktraining voor persvoorlichters 
(11, 12, 18, 19 juni 2018)
Vaktraining voor communicatieadviseurs 
(9, 10, 16, 23 april 2018)
Vaktraining voor speechschrijvers
(25 september en 2 en 9 oktober 2018)
Vaktraining voor ervaren redacteuren
(ntb)

11-12
Modules Module Met kennis van gedrag beleid maken

(29 mei, 5 juni en19 juni 2018)

Module omgevingsonderzoek 
(ntb)
Module Visuele communicatie
(6, 13 en 20 maart 2018)
Module Dialoog
(ntb)
11-13  Alle disciplines
Leerroute Leerroute Strategisch adviseren
(start in mei 2018)
13 Senior communicatie-
professional
Leerroute Leerroute Verbindend leiderschap
(start in september 2018)
14

Teamleider,
afdelingshoofd

Masterclasses Masterclasses: Inspiratie op een thema 15/16 (plv) directeuren
Een dag aan de slag

Bouw een Message house (21 juni)
CASI (ntb)
Filmen met je smartphone (13 februari)
Haal meer uit je website (ntb)

Alle schalen Alle rollen 

Aanbod voor beleidsambtenaren

Communicatie is steeds meer een gedeelde verantwoordelijkheid van beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals samen: in elke fase van het beleidsproces is communicatie belangrijk. En met de komst van sociale media is het er niet gemakkelijker op geworden. Daarom hebben de Academie voor Overheidscommunicatie en PBLQ ROI samen een opleidingsaanbod op het gebied van overheidscommunicatie ontwikkeld voor beleidsambtenaren:

Kennisdeling offline

De Academie organiseert bijeenkomsten om kennisdeling te stimuleren:

  • Maandelijkse kennismiddagen rond een actueel vakthema
  • Jaarlijks congres voor overheidscommunicatie
  • Leernetwerken: De Academie ondersteunt structureel zo’n 8 - 10 leernetwerken, door het organiseren van bijeenkomsten en het vastleggen van de resultaten voor verdere verspreiding
  • Naar aanleiding van de bijeenkomsten publiceert de Academie regelmatig artikelen.

Kennisdeling online

Naast de trainingen, leernetwerken en kennismiddagen biedt de Academie voor Overheidscommunicatie een online community voor communicatieprofessionals, om kennis te delen, vragen te stellen en collega’s te vinden: Ons CommunicatieRijk. Ook is de Academie te vinden op twitter, LinkedIn en verschijnt er een maandelijkse nieuwsbrief.