De Academie voor Overheidscommunicatie is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van overheidscommunicatie voor de Rijksoverheid. Zij is opgericht om de professionalisering van rijksambtenaren structureel te ondersteunen. De Academie brengt mensen en kennis rond actuele communicatievraagstukken bij elkaar en zorgt ervoor dat die kennis geborgd en verspreid wordt. 

Aanbod in de leerlijn

Alle opleidingen voor de communicatiediscipline zijn gebundeld in een samenhangend opleidingsprogramma, de ‘leerlijn’. Het doel: een meer uniforme opleiding van communicatiemedewerkers, rijksbrede inzetbaarheid en netwerkvorming.  De opleidingen zijn alleen voor rijksambtenaren. De links voor meer informatie en aanmelden gaan naar het Rijksportaal, het rijksbrede Intranet. Mocht je (als Rijksambtenaar) geen toegang hebben tot het Rijksportaal, stuur dan een mail naar de Academie.

(vanaf mei 2017)

 

Aanbod in de leerlijn (met links naar het actuele aanbod; de opleidingen die niet gelinkt zijn, worden later weer aangeboden)
 Aanbod Naam  functieniveau   Rol
Introductiecursus Communicatie bij de Rijksoverheid I
(januari 2017)
Communicatie bij de Rijksoverheid II
(25 en 26 september)

Schaal 8-10

Schaal 10-13

Nieuwkomers
Vaktrainingen 

Vaktraining voor persvoorlichters 
(vanaf 12 juni)
Vaktraining voor communicatieadviseurs 
(6, 7, 14 en 27 november)
Vaktraining voor speechschrijvers
(26 september, 3 en 10 oktober)
Vaktraining voor ervaren redacteuren
(28 november, 13 en 20 december)

11-12  
Modules Module Met kennis van gedrag beleid maken
(26 oktober, 2 en 23 november)
Module omgevingsonderzoek 
(26 oktober en 21 november 2017)
Module Visuele communicatie
(26 september, 3 en 10 oktober)
Module Dialoog
(23, 24 november en 7 december 2017)
11-13  Alle disciplines
Leerroute Leerroute Strategisch adviseren 13 Senior communicatie-
professional
Leerroute Leerroute Verbindend leiderschap
(start weer in 2018)
14

Teamleider,
afdelingshoofd

Masterclasses Masterclasses: Inspiratie op een thema 15/16 (plv) directeuren
Een dag aan de slag

Bouw een Message house (14 december)
CASI (18 september)
Filmen met je smartphone (24 oktober)
Haal meer uit je website (31 oktober)

Alle schalen Alle rollen 

Aanbod voor beleidsambtenaren

Communicatie is steeds meer een gedeelde verantwoordelijkheid van beleidsmedewerkers en communicatieprofessionals samen: in elke fase van het beleidsproces is communicatie belangrijk. En met de komst van sociale media is het er niet gemakkelijker op geworden. Daarom hebben de Academie voor Overheidscommunicatie en PBLQ ROI samen een opleidingsaanbod op het gebied van overheidscommunicatie ontwikkeld voor beleidsambtenaren:

Kennisdeling offline

De Academie organiseert bijeenkomsten om kennisdeling te stimuleren:

  • Maandelijkse kennismiddagen rond een actueel vakthema
  • Jaarlijks congres voor overheidscommunicatie
  • Leernetwerken: De Academie ondersteunt structureel zo’n 8 - 10 leernetwerken, door het organiseren van bijeenkomsten en het vastleggen van de resultaten voor verdere verspreiding
  • Naar aanleiding van de bijeenkomsten publiceert de Academie regelmatig artikelen.

Kennisdeling online

Naast de trainingen, leernetwerken en kennismiddagen biedt de Academie voor Overheidscommunicatie een online community voor communicatieprofessionals, om kennis te delen, vragen te stellen en collega’s te vinden: Ons CommunicatieRijk. Ook is de Academie te vinden op twitter, LinkedIn en verschijnt er een maandelijkse nieuwsbrief.