Vaktraining voor ervaren redacteuren

De redacteur als vertrouwd adviseur

Jij kunt een uitstekende tekst schrijven. Steeds vaker begeleid jij ook anderen in het schrijven van tekst. Hoe adviseer jij hen en overtuig jij anderen van wat een heldere boodschap is?

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie
Deze vaktraining is voor ervaren redacteuren.

Wanneer
22, 29 oktober, 5  november2019 VOL

Kosten
€ 1.995,-

Studiebelasting
Drie dagen

Bijzonderheden
Voorafgaand aan de training vul je een 360 graden feedbackscan in.

Thema's
De vaktraining bouwt voort op de vaardigheden van redacteur en communicatiespecialist. Jij weet hoe je een kernboodschap formuleert en hoe je een goede tekst schrijft. In de training staan we stil bij hoe je je rol van adviseur en expert verder inricht en anderen faciliteert in het vinden van de passende communicatieoplossing. We gaan werken met gesprekstechnieken en adviesvaardigheden. Ook de (politieke) context waarbinnen je werkt komt aan de orde. Zo verwerf je positie als expert in je vak en word je vertrouwd adviseur.

Na afloop van de training

  • kun je je kennis over het vakgebied (tekstschrijven, journalistiek, sociale media etc.) op een goede manier inzetten in adviesgesprekken over (online) communicatie;
  • heb je zicht op de omgeving waarbinnen je werkt en wat deze (politieke) context vraagt van een redacteur;
  • weet je hoe samenwerking verloopt en hoe je deze kennis inzet in de samenwerking met collega’s in andere teams, afdelingen of organisaties;
  • ben je in staat je specifieke kennis over teksten en kernboodschappen over te brengen;
  • heb je meer kennis van de laatste inzichten in praktijk en wetenschap van de (digitale) overheidscommunicatie.

Docenten
Docent is Wiep Hamstra. Wiep werkt als adviseur, trainer en projectleider in projecten voor bedrijfsleven, overheden (ministeries, provincies, gemeenten, zbo’s) en andere publieke organisaties. Zij is auteur van het boek "Het geheim van de Overheidswebsite".

Inschrijven
Je kunt je aanmelden voor deze vaktraining door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Formulier Vaktraining voor ervaren redacteuren 22, 29 oktober en 5 november

Leidinggevende *

Mijn leidinggevende heeft kennis genomen van mijn aanmelding voor deze training.

Algemene Voorwaarden *

Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden van de Academie

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens voor de administratie van onze trainingen. Na afloop worden ze vernietigd. Mocht een training niet doorgaan of mocht je doordat de training vol zit op een wachtlijst komen, dan geven we aan wat de Academie voor Overheidscommunicatie met je gegevens doet.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn contact met je te hebben, je organisatie een factuur te sturen en je uiteindelijk een certificaat te kunnen overhandigen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om contact met je te hebben en om een factuur te kunnen sturen. De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van de Academie voor Overheidscommunicatie. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra de training is afgerond en de factuur betaald is, zullen je gegevens uit onze systemen verwijderd worden.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *