Vaktraining voor speechschrijvers

Schrijven voor het oor

Wat maakt een speech een goed en boeiend verhaal? Schrijf je gesproken taal? Hoe gebruik je beelden voor je boodschap? Hoe blijft jouw verhaal overeind tussen alle belangen en voorkeuren? En hoe ondersteun je de spreker?

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie
Voor beginnend speechschrijvers op de departementen (schaal 11/12) en voor instromende speechschrijvers van buiten de Rijksoverheid. Ook beleidsmedewerkers die inhoud voor speeches aanleveren zijn welkom.

Wanneer
24 september, 1 en 8 oktober 2019

Waar
Den Haag

Kosten
€ 1.995,-

Studiebelasting
Drie dagen

Bijzonderheden
Voor speechschrijvers is er een breed leernetwerk met diverse activiteiten.

Thema’s
Je oefent intensief met het schrijven van een speech. We gaan uitgebreid in op en oefenen met onderwerpen als: schrijftaal-spreektaal, argumenteren, structureren, retoriek, framing, kernboodschappen, concretiseren. Ook besteden we aandacht aan de rol van speeches in de

politiek-bestuurlijke context, de relatie met sociale media en de parlementaire journalistiek.

Na afloop van de training

  • kun je de basisprincipes van argumentatie, structuur en retoriek op een creatieve manier toepassen bij het schrijven van een speech;
  • kun je een boeiend verhaal met een duidelijke kernboodschap formuleren voor het luisterend publiek;
  • weet je hoe je kennis over de omgeving, social media en de journalistiek kunt benutten om van je speech een breder communicatiemiddel te maken;
  • ben je je bewust van het verschil tussen spreektaal en schrijftaal.

Docenten
Renée Broekmeulen. Zij heeft ruime ervaring met speeches schrijven voor de Rijksoverheid. In de training wordt zij geassisteerd door ervaren speechschrijvers van de departementen.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor deze vaktraining door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Formulier Vaktraining voor Speechschrijvers 24 september, 1 en 8 oktober 2019

Leidinggevende *

Mijn leidinggevende heeft kennis genomen van mijn aanmelding voor deze training.

Algemene Voorwaarden *

Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden van de Academie

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens voor de administratie van onze trainingen. Na afloop worden ze vernietigd. Mocht een training niet doorgaan of mocht je doordat de training vol zit op een wachtlijst komen, dan geven we aan wat de Academie voor Overheidscommunicatie met je gegevens doet.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn contact met je te hebben, je organisatie een factuur te sturen en je uiteindelijk een certificaat te kunnen overhandigen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om contact met je te hebben en om een factuur te kunnen sturen. De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van de Academie voor Overheidscommunicatie. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra de training is afgerond en de factuur betaald is, zullen je gegevens uit onze systemen verwijderd worden.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *