Aanbod Academie

Het aanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie is beschikbaar voor communicatieprofessionals bij de Rijksoverheid.

Beeld: ©Hollandse Hoogte

Academie voor Overheidscommunicatie

De Academie voor Overheidscommunicatie is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van overheidscommunicatie voor de Rijksoverheid. De Academie hoort bij de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken. 

De Academie voor Overheidscommunicatie ondersteunt de professionalisering van rijksambtenaren. De Academie brengt mensen en kennis rond actuele communicatievraagstukken bij elkaar.

Aanbod in de leerlijn

Alle opleidingen voor de communicatiediscipline zijn gebundeld in een samenhangend opleidingsprogramma, de ‘leerlijn’. Het doel: een meer uniforme opleiding van communicatiemedewerkers, rijksbrede inzetbaarheid en netwerkvorming.  De opleidingen zijn alleen voor rijksambtenaren en worden aangeboden onder de Algemene voorwaarden van de Academie voor Overheidscommunicatie.

Het professionaliseringsaanbod van de Academie vond de afgelopen tijd volledig online plaats. We zijn blij dat we jullie ook online succesvol hebben kunnen opleiden en trainen.

We bekijken of we wellicht per training één dagdeel op locatie aan kunnen bieden, als het kan en van toegevoegde waarde is. Overige lesdagen bieden we nog steeds online aan. Houd daar rekening mee bij je aanmelding. Voorafgaand aan de training hoor je van ons óf en zo ja, wanneer er een fysieke bijeenkomst is gepland voor  door jou gekozen opleiding. In het geval van niet, zal er minder deelnemersgeld in rekening worden gebracht. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de Academie via academie@minaz.nl.

We kijken er allemaal naar uit om elkaar weer in het echt te ontmoeten, maar alleen als de op dat moment geldende maatregelen hier ruimte voor bieden.

Aanbod in de leerlijn
Naam  Functieniveau   Rol
Introductiecursus

Communicatie bij de Rijksoverheid

Schaal 8-13

Nieuwkomers
Vaktrainingen 

Vaktraining voor persvoorlichters 
Vaktraining voor communicatieadviseurs 
Vaktraining voor speechschrijvers
Vaktraining Contentadvies en verdieping voor ervaren redacteuren

10-12
Modules

Module Gedrag
Module Visuele communicatie
Module professioneel omgevingsmanagement
Module Message House

11-13  Alle disciplines
Inspiratireeks Inspiratiereeks voor ervaren woordvoerders tba 12-13 Woordvoerders
Leerroute Leerroute Strategisch adviseren 13 Senior communicatie-
professional
Leerroute Leerroute Verbindend leiderschap 14

Teamleider,
afdelingshoofd

Masterclasses Masterclasses: Inspiratie op een thema 15/16 (plv) directeuren

Aan de slag met

Podcast maken
LinkedIn
Dilemmalogica

Alle schalen Alle rollen 

Kennisdeling via bijeenkomsten en community

De Academie organiseert bijeenkomsten om kennisdeling te stimuleren:

  • Webinars rond een actueel vakthema
  • Jaarlijks congres voor overheidscommunicatie
  • Leernetwerken rond specialismen zoals inclusie of instagram: (online) bijeenkomsten waar collega's kennisdelen en deze vastleggen voor verdere verspreiding

Naast de trainingen, leernetwerken en kennismiddagen/webinars biedt de Academie voor Overheidscommunicatie een online community voor communicatieprofessionals, om kennis te delen, vragen te stellen en collega’s te vinden: Ons CommunicatieRijk. Ook is de Academie te vinden op twitter, LinkedIn en verschijnt er een maandelijkse nieuwsbrief.