Leerlijn Academie

De trainingen en opleidingen van de Academie voor Overheidscommunicatie zijn beschikbaar voor communicatieprofessionals in dienst van de Rijksoverheid.

Beeld: ©Hollandse Hoogte

Academie voor Overheidscommunicatie

De Academie voor Overheidscommunicatie is het opleidings-, kennis- en expertisecentrum op het gebied van overheidscommunicatie voor de Rijksoverheid.

De Academie (onderdeel van het Ministerie van Algemene zaken) is opgericht om de professionalisering van rijksambtenaren met een communicatiefunctie structureel te ondersteunen, vanuit de overtuiging dat communicatie bij de Rijksoverheid een vak apart is. Dit doet de Academie door mensen en kennis rond actuele communicatieontwikkelingen bij elkaar te brengen: door het aanbieden van online en offline ontmoetingen en door het verspreiden en delen van vakkennis via verschillende digitale kanalen, en tijdens het aangeboden leeraanbod. Op die manier draagt de Academie bij aan betekenisvolle, toegankelijke en inclusieve overheidscommunicatie.

De Leerlijn van de Academie voor Overheidscommunicatie

Alle opleidingen voor de communicatiediscipline zijn gebundeld in een samenhangend opleidingsprogramma, de zogenoemde Leerlijn voor communicatieprofessionals. Het doel: een meer uniforme opleiding van communicatiemedewerkers, rijksbrede inzetbaarheid en netwerkvorming.  De opleidingen zijn alleen voor rijksambtenaren en worden aangeboden onder de Algemene voorwaarden van de Academie voor Overheidscommunicatie.

Overzicht van de trainingen en opleidingen
Soort training Naam  Functieniveau   Rol
Introductiecursus

Communicatie bij de Rijksoverheid

Alle

Nieuwkomers
Vaktrainingen 

Voor persvoorlichters 
Voor communicatieadviseurs 
Voor speechschrijvers
Voor ervaren redacteuren en content adviseurs

10-12 Specifieke functiegroepen
Modules

Gedrag
Visuele communicatie
Professioneel omgevingsmanagement
Message House

11-13  Alle disciplines
Leerroutes

Strategisch adviseren


Verbindend leiderschap

12/13
 

13/14

Senior communicatie-
professionals

Teamleiders

Masterclasses Inspiratie op een thema 15/16 (plv) Directeuren

Aan de slag met

Podcast maken
LinkedIn
Dilemmalogica

Alle schalen Alle disciplines

Kennisdeling via bijeenkomsten en de online community

De Academie organiseert bijeenkomsten om kennisdeling te stimuleren:

  • Maandelijkse kennissessies rond een actueel vakthema (afwisselend online of op locatie)
  • Jaarlijkse Communicatiedag
  • Leernetwerken: bijeenkomsten waar collega's verdieping of uitwisseling realiseren rondom een concreet thema of onderwerp

Naast de trainingen, leernetwerken en kennissessies beheert de Academie voor Overheidscommunicatie een online community voor communicatieprofessionals in dienst bij de Rijksoverheid: Ons CommunicatieRijk.nl. Hier kunnen zij kennis met elkaar delen, vragen stellen, inspiratie op doen en collega’s vinden. Ook is de Academie te vinden op twitter, LinkedIn en verschijnt er een maandelijkse nieuwsbrief.

Om in contact te komen met de Academie voor Overheidscommunicatie stuur je een bericht naar academie@minaz.nl