Academie gaat digitaal

Natuurlijk gaat professionalisering ook door in coronatijd. De Academie voor Overheidscommunicatie biedt haar trainingen ook in het voorjaar van 2021 aan in online vorm. Prima te combineren dus met het thuiswerken.

© Hollandse Hoogte

Academie voor Overheidscommunicatie

De Academie voor Overheidscommunicatie is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van overheidscommunicatie voor de Rijksoverheid. De Academie hoort bij de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken. 

De Academie voor Overheidscommunicatie ondersteunt de professionalisering van rijksambtenaren. De Academie brengt mensen en kennis rond actuele communicatievraagstukken bij elkaar.

Aanbod in de leerlijn

Alle opleidingen voor de communicatiediscipline zijn gebundeld in een samenhangend opleidingsprogramma, de ‘leerlijn’. Het doel: een meer uniforme opleiding van communicatiemedewerkers, rijksbrede inzetbaarheid en netwerkvorming.  De opleidingen zijn alleen voor rijksambtenaren en worden aangeboden onder de Algemene voorwaarden van de Academie voor Overheidscommunicatie.

Aanbod in de leerlijn
Naam  Functieniveau   Rol
Introductiecursus

Communicatie bij de Rijksoverheid

Schaal 8-13

Nieuwkomers
Vaktrainingen 

Vaktraining voor persvoorlichters 
Vaktraining voor communicatieadviseurs 
Vaktraining voor speechschrijvers
Vaktraining voor ervaren redacteuren

10-12
Modules

Module Gedrag
Module Visuele communicatie
Module professioneel omgevingsmanagement

11-13  Alle disciplines
Leerroute Leerroute Strategisch adviseren 13 Senior communicatie-
professional
Leerroute Leerroute Verbindend leiderschap 14

Teamleider,
afdelingshoofd

Masterclasses Masterclasses: Inspiratie op een thema 15/16 (plv) directeuren

Aan de slag met

Podcast maken
Contentcreatie

Alle schalen Alle rollen 

Kennisdeling via bijeenkomsten en community

De Academie organiseert bijeenkomsten om kennisdeling te stimuleren:

  • Webinars rond een actueel vakthema
  • Jaarlijks congres voor overheidscommunicatie
  • Leernetwerken rond specialismen zoals inclusie of instagram: (online) bijeenkomsten waar collega's kennisdelen en deze vastleggen voor verdere verspreiding

Naast de trainingen, leernetwerken en kennismiddagen/webinars biedt de Academie voor Overheidscommunicatie een online community voor communicatieprofessionals, om kennis te delen, vragen te stellen en collega’s te vinden: Ons CommunicatieRijk. Ook is de Academie te vinden op twitter, LinkedIn en verschijnt er een maandelijkse nieuwsbrief.