Academie gaat digitaal

Vanwege het coronavirus zijn er tot 1 september geen fysieke bijeenkomsten bij de Academie voor Overheidscommunicatie. Ook in de maanden daarna zetten wij vooral in op digitaal opleidingsaanbod zoals webinars en online trainingen. We verwachten eind juni ons najaarsaanbod bekend te kunnen maken.

Academie voor Overheidscommunicatie

De Academie voor Overheidscommunicatie is het kennis- en expertisecentrum op het gebied van overheidscommunicatie voor de Rijksoverheid. De Academie hoort bij de Dienst Publiek en Communicatie van het ministerie van Algemene Zaken. 

De Academie voor Overheidscommunicatie is opgericht om de professionalisering van rijksambtenaren structureel te ondersteunen. De Academie brengt mensen en kennis rond actuele communicatievraagstukken bij elkaar en zorgt ervoor dat die kennis geborgd en verspreid wordt.

Aanbod in de leerlijn

Alle opleidingen voor de communicatiediscipline zijn gebundeld in een samenhangend opleidingsprogramma, de ‘leerlijn’. Het doel: een meer uniforme opleiding van communicatiemedewerkers, rijksbrede inzetbaarheid en netwerkvorming.  De opleidingen zijn alleen voor rijksambtenaren en worden aangeboden onder de Algemene voorwaarden van de Academie voor Overheidscommunicatie.

Aanbod in de leerlijn
Naam  Functieniveau   Rol
Introductiecursus

Communicatie bij de Rijksoverheid

Schaal 8-13

Nieuwkomers
Vaktrainingen 

Vaktraining voor persvoorlichters 
Vaktraining voor communicatieadviseurs 
Vaktraining voor speechschrijvers
Vaktraining voor ervaren redacteuren

11-12
Modules

Module Met kennis van gedrag beleid maken
Module Visuele communicatie
Module Faciliteren
Module professioneel omgevingsmanagement

11-13  Alle disciplines
Leerroute Leerroute Strategisch adviseren 13 Senior communicatie-
professional
Leerroute Leerroute Verbindend leiderschap 14

Teamleider,
afdelingshoofd

Masterclasses Masterclasses: Inspiratie op een thema 15/16 (plv) directeuren

Een dag aan de slag

Bouw een message house
Met CASI een strategie maken voor gedragsverandering
Haal meer uit je website 
Adviseren is onderhandelen
Podcast maken

Alle schalen Alle rollen 

Kennisdeling offline

De Academie organiseert bijeenkomsten om kennisdeling te stimuleren:

  • Maandelijkse kennismiddagen rond een actueel vakthema
  • Jaarlijks congres voor overheidscommunicatie
  • Leernetwerken: De Academie ondersteunt structureel zo’n 8 - 10 leernetwerken, door het organiseren van bijeenkomsten en het vastleggen van de resultaten voor verdere verspreiding
  • Naar aanleiding van de bijeenkomsten publiceert de Academie regelmatig artikelen.

Kennisdeling online

Naast de trainingen, leernetwerken en kennismiddagen biedt de Academie voor Overheidscommunicatie een online community voor communicatieprofessionals, om kennis te delen, vragen te stellen en collega’s te vinden: Ons CommunicatieRijk. Ook is de Academie te vinden op twitter, LinkedIn en verschijnt er een maandelijkse nieuwsbrief.