Vaktraining voor communicatieadviseurs

Sta steviger in je adviesvak!

Binnen de dynamische werkomgeving van een communicatieadviseur wordt veel inzicht en creativiteit gevraagd. Een advies opleveren is immers niet voldoende: je wordt geacht je aanpak te onderbouwen met een uitstekende analyse waarbij je kennis van het dossier, kennis uit communicatie-onderzoek en kennis van politiek, stakeholders en media integreert. In de vaktraining ligt het accent op het vergroten en actualiseren van de kennis en vaardigheden van communicatieadviseurs aan de hand van de leidraad Factor C.

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie
De vaktraining is gericht op communicatie­adviseurs die een aantal jaar ervaring hebben bij een communicatiedirectie of –afdeling.

Wanneer
Deze training wordt aangeboden op 4, 5, 11 en 18 november 2019.
V O L We hebben het maximaal aantal deelnemers, je kan je nog aanmelden maar je komt dan op een reservelijst.

Waar
Den Haag

Kosten
€ 1.995,-

Studiebelasting
Vier dagen training + een halve dag voorbereiding/huiswerk tussen de opleidingsdagen

Intake
Voorafgaand aan de training vragen we je om een 360 graden feedback scan in te vullen om inzicht te krijgen in je competenties. Je kunt desgewenst aangeven welke casus uit jouw praktijk jij interessant vindt om tijdens de training te bespreken.

Inhoud training
Het accent van de training ligt op de vertaling van theoretische modellen en methoden naar de beroepspraktijk. Dit doen we aan de hand van de leidraad Factor C.  In de training komen vragen aan bod zoals:

 • Hoe vergroot ik mijn toegevoegde waarde voor mijn project?
 • Welke (nieuwe) inzichten, modellen en werkwijzen kan ik inzetten?
 • Hoe bouw ik een omgevingsgerichte strategie op?
 • Op welke manier kom ik tot een breed gedragen verhaallijn voor mijn project?
 • Hoe geef ik inhoud aan accountable werken?
 • Wat geeft mij, vroeg aan tafel, de stevigheid om doeltreffend te adviseren?

Wouter van Halen is de verbindend docent. Naast trainingen verzorgen, werkt hij als interim communicatiemanager zowel binnen als buiten de overheid.

Opbrengst
Na afloop van de training:

 • beschik je over een (vernieuwde) toolkit aan modellen, methoden en werkwijzen die je helpen om tot gefundeerde communicatieadviezen en –aanpakken te komen;
 • heb je aan de hand van Factor C kunnen oefenen met verschillende casussen en ben je in staat om een omgevingsgerichte communicatiestrategie op te leveren;
 • ben je je bewuster geworden van je eigen adviesstijl, rol en positie binnen een project, en ben je ook in staat om de opgave en verwachtingen van je opdrachtgever beter in te zien;
 • kun je invulling geven aan accountability in relatie tot jouw eigen inzet, je keuzes en resultaten;
 • heb je kennis gemaakt met collega’s binnen het Rijk en ervaringen uitgewisseld. Zo heb je nieuwe inzichten en inspiratie opgedaan, die nuttig zijn in jouw dagelijkse praktijk.

Inschrijven
Je kunt je aanmelden voor deze vaktraining door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Formulier Vaktraining voor Communicatieadviseurs 4, 5, 11, 18 november

Leidinggevende *

Mijn leidinggevende heeft kennis genomen van mijn aanmelding voor deze training.

Algemene Voorwaarden *

Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden van de Academie

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens voor de administratie van onze trainingen. Na afloop worden ze vernietigd. Mocht een training niet doorgaan of mocht je doordat de training vol zit op een wachtlijst komen, dan geven we aan wat de Academie voor Overheidscommunicatie met je gegevens doet.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn contact met je te hebben, je organisatie een factuur te sturen en je uiteindelijk een certificaat te kunnen overhandigen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om contact met je te hebben en om een factuur te kunnen sturen. De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van de Academie voor Overheidscommunicatie. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra de training is afgerond en de factuur betaald is, zullen je gegevens uit onze systemen verwijderd worden.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *