Leerroute Verbindend Leiderschap

Hoe smeed ik een goed team? Hoe laat ik het organisatieplaatje dat zo mooi op papier staat tot leven komen in een complexe context? Wat betekent de veranderende omgeving voor mijn organisatie? Waar meerdere disciplines in de communicatie samenkomen, en waar politiek, bestuur, beleid en media allemaal hun eigen realiteit kennen heb jij de opdracht met je team kwaliteit te leveren met aandacht voor mens en relatie. Tijdens deze leerroute reflecteer je op de dynamiek in een directie communicatie, de ontwikkelingen in het vak en in de context, en de betekenis hiervan voor je team en voor jouw rol. Je gaat je eigen managementrepertoire onderzoeken en uitbreiden in de praktijk.

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie
Voor leidinggevenden bij directies communicatie die de stap hebben gemaakt van senior in het vak naar manager van professionals.

Wanneer
Najaar 2020

Kosten
€ 4.000,-

Studiebelasting
Vier trainingsblokken van twee dagen, inclusief overnachting; vier maal een dagdeel intervisie; een startdag en een slotdag, en twee maal een stageperiode van 2 tot 5 dagen. Tussendoor maak je met elkaar een aantal opdrachten.

Inschrijven
De werving begint in april. Inschrijving is op voordracht van de directeur communicatie.
Werk je bij een uitvoeringsorganisatie? Maak dan je interesse kenbaar bij je eigen directeur en bij de directeur communicatie van het kerndepartement waar jouw dienst onder valt. Neem voor een verkennend gesprek ('Is deze leerroute iets voor mij?") contact op met de Academie voor Overheidscommunicatie.

Kernthema’s
Het verbinden van leden van het team, van de organisatie met de politiek, communicatie met beleid en uitvoering en het verbinden van organisatie en samenleving.

Na afloop van de leerroute

  • heb je een heldere visie op het vak en - weet je wat dit van je mensen vraagt;
  • heb je inzicht in de belangrijkste processen in teams;
  • begrijp je hoe beleid werkt, en wat dat voor jou en je team betekent;
  • kun je reflecteren op en variëren met je eigen stijl als manager;
  • ben je de verbinder vanuit inzicht in de omgeving, visie op het vak en flexibiliteit in je stijl van handelen.

Docenten
De docenten zijn experts uit de praktijk, met veel ervaring in strategische communicatie, de politiek-bestuurlijke context, en managementvraagstukken. De leerroute wordt begeleid door kennisadviseurs van de Academie voor Overheidscommunicatie.

Formulier Leerroute Verbindend Leiderschap

Leidinggevende *

Mijn leidinggevende heeft kennis genomen van mijn aanmelding voor deze training.

Algemene Voorwaarden *

Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden van de Academie

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens voor de administratie van onze trainingen. Na afloop worden ze vernietigd. Mocht een training niet doorgaan of mocht je doordat de training vol zit op een wachtlijst komen, dan geven we aan wat de Academie voor Overheidscommunicatie met je gegevens doet.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn contact met je te hebben, je organisatie een factuur te sturen en je uiteindelijk een certificaat te kunnen overhandigen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om contact met je te hebben en om een factuur te kunnen sturen. De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van de Academie voor Overheidscommunicatie. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra de training is afgerond en de factuur betaald is, zullen je gegevens uit onze systemen verwijderd worden.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *