Vaktraining voor communicatieadviseurs

Sta steviger in je adviesvak!

Binnen de dynamische werkomgeving van een communicatieadviseur wordt veel inzicht en creativiteit gevraagd. Een advies opleveren is immers niet voldoende: je wordt geacht je aanpak te onderbouwen met een uitstekende analyse waarbij je kennis van het dossier, kennis uit communicatie-onderzoek en kennis van politiek, stakeholders en media integreert. In de vaktraining ligt het accent op het vergroten en actualiseren van de kennis en vaardigheden van communicatieadviseurs aan de hand van de leidraad Factor C.

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie
De vaktraining is gericht op communicatie­adviseurs die een aantal jaar ervaring hebben bij een communicatiedirectie of –afdeling.

Wanneer
Data volgen binnenkort

Waar
Den Haag

Kosten
€ 1.995,-

Studiebelasting
Vier dagen training + een halve dag voorbereiding/huiswerk tussen de opleidingsdagen

Intake
Voorafgaand aan de training vragen we je om een 360 graden feedback scan in te vullen om inzicht te krijgen in je competenties. Je kunt desgewenst aangeven welke casus uit jouw praktijk jij interessant vindt om tijdens de training te bespreken.

Inhoud training
Het accent van de training ligt op de vertaling van theoretische modellen en methoden naar de beroepspraktijk. Dit doen we aan de hand van de leidraad Factor C.  In de training komen vragen aan bod zoals:

 • Hoe vergroot ik mijn toegevoegde waarde voor mijn project?
 • Welke (nieuwe) inzichten, modellen en werkwijzen kan ik inzetten?
 • Hoe bouw ik een omgevingsgerichte strategie op?
 • Op welke manier kom ik tot een breed gedragen verhaallijn voor mijn project?
 • Hoe geef ik inhoud aan accountable werken?
 • Wat geeft mij, vroeg aan tafel, de stevigheid om doeltreffend te adviseren?

Wouter van Halen is de verbindend docent. Naast trainingen verzorgen, werkt hij als interim communicatiemanager zowel binnen als buiten de overheid.

Opbrengst
Na afloop van de training:

 • beschik je over een (vernieuwde) toolkit aan modellen, methoden en werkwijzen die je helpen om tot gefundeerde communicatieadviezen en –aanpakken te komen;
 • heb je aan de hand van Factor C kunnen oefenen met verschillende casussen en ben je in staat om een omgevingsgerichte communicatiestrategie op te leveren;
 • ben je je bewuster geworden van je eigen adviesstijl, rol en positie binnen een project, en ben je ook in staat om de opgave en verwachtingen van je opdrachtgever beter in te zien;
 • kun je invulling geven aan accountability in relatie tot jouw eigen inzet, je keuzes en resultaten;
 • heb je kennis gemaakt met collega’s binnen het Rijk en ervaringen uitgewisseld. Zo heb je nieuwe inzichten en inspiratie opgedaan, die nuttig zijn in jouw dagelijkse praktijk.

Inschrijven
Je kunt je aanmelden voor deze vaktraining door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Inschrijfformulier cursusaanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie

Leidinggevende *
Algemene Voorwaarden *
avg-nl

Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

'Wij gebruiken je gegevens uit deze aanmelding voor de deelnemersadministratie, ze worden vernietigd als de training is afgelopen. Je naam wordt met medecursisten gedeeld..'

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

'Wij gebruiken je gegevens, omdat wij anders niet in staat zijn om je voor de training aan te melden en (eventueel) een factuur te sturen. De aanmelding heeft de functie van overeenkomst.'

Op welke manier worden je gegevens verwerkt?

'Wij gebruiken je gegevens om in een overzicht van aanmeldingen voor academieactiviteiten te plaatsen. Alleen onze eigen medewerkers hebben toegang tot dit overzicht. Voor de activiteit kan een deelnemerslijst worden gegenereerd. Je naam wordt met medecursisten gedeeld.'

Hoelang bewaren wij je gegevens?

'Binnen een maand na de cursus worden de gegevens uit onze systemen verwijderd.'

Wat zijn je rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *