Vaktraining voor communicatieadviseurs

Sta steviger in je adviesvak!

Binnen de dynamische werkomgeving van een communicatieadviseur wordt veel inzicht en creativiteit gevraagd. Een advies opleveren is immers niet voldoende: je wordt geacht je aanpak te onderbouwen met een uitstekende analyse waarbij je kennis van het dossier, kennis uit communicatie-onderzoek en kennis van politiek, stakeholders en media integreert. In de vaktraining ligt het accent op het vergroten en actualiseren van de kennis en vaardigheden van communicatieadviseurs aan de hand van de leidraad Factor C. 

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie

De vaktraining is gericht op communicatie­adviseurs die een aantal jaar ervaring hebben bij een communicatiedirectie of –afdeling.

Wanneer

 • 9 en 10 en 23 en 24 september

Waar

Op locatie in Den Haag

Kosten

2.000 euro

Studiebelasting

Vier dagen training + een halve dag voorbereiding/huiswerk tussen de opleidingsdagen om aan de casus te werken

Inhoud training

Het accent van de training ligt op de vertaling van theoretische modellen en methoden naar de beroepspraktijk. Dit doen we aan de hand van de leidraad Factor C.  In de training komen vragen aan bod zoals:

 • Hoe vergroot ik mijn toegevoegde waarde voor mijn project?
 • Welke (nieuwe) inzichten, modellen en werkwijzen kan ik inzetten?
 • Hoe bouw ik een omgevingsgerichte strategie op?
 • Op welke manier kom ik tot een breed gedragen verhaallijn voor mijn project?
 • Hoe geef ik inhoud aan accountable werken?
 • Wat geeft mij, vroeg aan tafel, de stevigheid om doeltreffend te adviseren?

Michiel Krom is de verbindend docent. Naast trainingen verzorgen werkt hij als interim-communicatiemanager zowel binnen als buiten de overheid.

Opbrengst

Na afloop van de training:

 • beschik je over een (vernieuwde) toolkit aan modellen, methoden en werkwijzen die je helpen om tot gefundeerde communicatieadviezen en –aanpakken te komen
 • heb je aan de hand van Factor C kunnen oefenen met verschillende casussen en ben je in staat om een omgevingsgerichte communicatiestrategie op te leveren
 • ben je je bewuster geworden van je eigen adviesstijl, rol en positie binnen een project, en ben je ook in staat om de opgave en verwachtingen van je opdrachtgever beter in te zien
 • kun je invulling geven aan accountability in relatie tot jouw eigen inzet, je keuzes en resultaten
 • heb je kennis gemaakt met collega’s binnen het Rijk en ervaringen uitgewisseld. Zo heb je nieuwe inzichten en inspiratie opgedaan die nuttig zijn in jouw dagelijkse praktijk.

Inschrijven

Je kan je voor deze training inschrijven door onderstaand inschrijfformulier in te vullen. Alleen inschrijfformulieren met inkoopnummer worden in behandeling genomen. Neem contact op met de Academie (academie@minaz.nl) als je hulp nodig hebt op dit punt. 

Algemene voorwaarden

Op de aanmelding voor een training bij de Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Download de algemene voorwaarden.

LET OP: Na het invullen van het inschrijfformulier en de bevestiging verschijnt een nieuwe pagina 'Controle gegevens'. Vergeet niet onderaan deze pagina op bevestigen te klikken. Dan pas is je inschrijving definitief.

Inschrijfformulier cursusaanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie

Leidinggevende(verplicht)
Algemene Voorwaarden(verplicht)
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

'Wij gebruiken je gegevens uit deze aanmelding voor de deelnemersadministratie, ze worden vernietigd als de training is afgelopen. Je naam wordt met medecursisten gedeeld..'

Akkoordverklaring(verplicht)