Leerroute Strategisch adviseren

Hoe verbind ik binnen en buiten, beleid en communicatie, lange en korte termijn? Op welke manier word ik een betere sparring- en gesprekspartner van de bewindspersoon en ambtelijke top? Hoe creëer ik ruimte in een dossier waar druk op staat, en hoe zorg ik voor feilloze timing? Wat is mijn invloedstijl en hoe kan ik hiermee variëren?

Deze leerroute is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de leerroute.

Voor wie

senior woordvoerders/persvoorlichters, senior communicatieadviseurs, onderzoekers, online specialisten en speechschrijvers die op een kerndepartementen of bij een uitvoerende dienst werken (indicatie schaal 13).

Wanneer

Najaar 2021. Je kan je interesse kenbaar maken door een mail te sturen naar academie@minaz.nl

Waar

Deze leeroute wordt op dit moment online aangeboden, in het kader van 'we werken zoveel mogelijk thuis'. Zodra het kan, komen we weer bij elkaar op locatie.

Kosten

€ 5.000

Studiebelasting

Vier blokken van twee dagen, een startdag en een slotdag. Voor elk onderdeel moet huiswerk worden voorbereid. De leerroute wordt afgesloten met het schrijven van een essay.

Inschrijven en intake

Aanmelding voor deze leerroute gaat via de directeur communicatie van je departement. Je kunt je belangstelling aangeven bij de Academie (academie@minaz.nl). Na de aanmelding door de directeur volgt de intake: Je vult een 360 graden scan in en de uitkomsten bespreek je met een collega van de Academie die hier speciaal op getraind is, en daarna met je leidinggevende. Je formuleert dan samen met je leidinggevende je leerdoelen en motivatie om mee te doen aan de leerroute. Daarna volgt nog een intakegesprek met de begeleiders van de leerroute.

Jouw speelveld

Je bent senior communicatieprofessional bij het Rijk en je werkt minimaal vijf jaar als adviseur. Je werkt aan complexe dossiers, waar geen duidelijk omlijnde kaders en keuzefactoren voor bestaan. Het belangenveld waarin je werkt is groot en de belangen zijn vaak tegengesteld. Je werkt aan strategische beleidslijnen, in een zeer complex krachtenveld en in een rijksbrede context. Het afbreukrisico van je werkzaamheden is hoog en je gesprekspartners zijn bewindspersonen en mensen uit de ambtelijke top.

Wat jou zou helpen in je werk is

  • meer inzicht in je persoonlijke invloedsstijl en hoe je hiermee effectief kunt variëren;
  • in kunnen schatten wat de communicatieve haalbaarheid is van een vraagstuk en hoe je dit snel kunt duiden naar een strategische aanpak;
  • weten hoe je een verbindende rol in complexe netwerken kunt vervullen en deze netwerken kunt onderhouden;
  • kunnen sturen op samenwerken en kunnen omgaan met druk en tegengestelde belangen.

Je kunt dan in een complexe omgeving met tegengestelde belangen een samenhangende strategie opstellen en - in samenwerking met anderen - van papier krijgen.

Wat biedt de leerroute

Je krijgt handvatten die je helpen om de verschillende belangen boven tafel te krijgen en mensen binnen en buiten de organisatie hierop te verbinden. Door bewust te variëren in invloedstijlen leer je om je rol en positie als adviseur te verstevigen. Je verdiept je in de wereld van je gesprekspartners, en je ontwikkelt zo de vaardigheid om binnen en buiten de organisatie samenwerking te faciliteren om gezamenlijk tot een strategie te komen en deze ook uit voeren.

Na afloop van de leerroute

  • beschik je over handvatten om je persoonlijke effectiviteit als adviseur te vergroten;
  • kun je een aantal relevante thema’s uit het vak strategisch toepassen in de dagelijkse praktijk;
  • heb je voor jezelf helder wat strategisch en effectief adviseren voor jou betekent, en kun je dit concreet vertalen naar je eigen organisatie;
  • heb je inzicht wat het inhoudt als je volwaardig sparringpartner wilt zijn van de ambtelijke en politieke top;
  • beschik je over een interdepartementaal collegiaal netwerk.

Docenten

De docenten zijn experts uit de praktijk, met veel ervaring in strategische communicatie. De leerroute wordt begeleid door kennisadviseurs van de Academie voor Overheidscommunicatie.