Leerroute Strategisch adviseren

Hoe verbind ik binnen en buiten, beleid en communicatie, lange en korte termijn? Op welke manier word ik een betere sparring- en gesprekspartner van de bewindspersoon en ambtelijke top? Hoe breng ik het bestuurlijke krachtenveld op mijn dossiers in kaart? Wat is mijn invloedstijl en hoe kan ik hiermee variëren?

Deze leerroute is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de leerroute.

Voor wie

Senior woordvoerders/persvoorlichters, senior communicatieadviseurs, onderzoekers, online specialisten en speechschrijvers die op een kerndepartementen of bij een publieke dienstverlener werken (indicatie schaal 12/13).

Wanneer

De data voor de nieuwe leerroute zijn:

 • donderdag 10 oktober 2024
 • donderdag 7 november 2024
 • donderdag 12 december 2024
 • donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2025
 • donderdag 13 februari 2025
 • donderdag 13 en vrijdag 14 maart 2025
 • donderdag 10 april 2025
 • donderdag 24 april 2025
 • donderdag 22 mei 2025

Let op: aanmeldingen voor de leerroutes verlopen via de directeur communicatie van het kerndepartement.

Waar

De leerroute wordt in principe fysiek op locatie aangeboden (in Den Haag).

Kosten

5.000 euro

Jouw speelveld

Je bent senior communicatieprofessional bij het Rijk en je werkt minimaal 5 jaar als adviseur. Je werkt aan complexe dossiers, waar geen duidelijk omlijnde kaders en keuzefactoren voor bestaan. Het belangenveld waarin je werkt, is groot en de belangen zijn vaak tegengesteld. Je werkt aan strategische beleidslijnen, in een zeer complex krachtenveld en in een rijksbrede context. Het afbreukrisico van je werkzaamheden is hoog en je gesprekspartners zijn bewindspersonen en mensen uit de ambtelijke top.

Wat jou zou helpen in je werk is

 • meer inzicht in je persoonlijke invloedsstijl en hoe je hiermee effectief kunt variëren
 • in kunnen schatten wat de communicatieve haalbaarheid is van een vraagstuk en hoe je dit snel kunt duiden naar een strategische aanpak
 • weten wat het inhoudt accountable te zijn
 • weten hoe je een verbindende rol in complexe netwerken kunt vervullen en deze netwerken kunt onderhouden
 • kunnen sturen op samenwerken en kunnen omgaan met druk en tegengestelde belangen

Je kunt dan in een complexe omgeving met tegengestelde belangen een samenhangende strategie opstellen en – in samenwerking met anderen – van papier krijgen.

Wat biedt de leerroute

Je krijgt handvatten die je helpen om de verschillende belangen boven tafel te krijgen en mensen binnen en buiten de organisatie hierop te verbinden. Je krijgt inzicht in verschillende perspectieven op strategie en hoe strategie en communicatie zich tot elkaar verhouden. Door bewust te variëren in invloedstijlen leer je om je rol en positie als adviseur te verstevigen. Je verdiept je in de wereld van je gesprekspartners, en je ontwikkelt zo de vaardigheid om binnen en buiten de organisatie samenwerking te faciliteren om gezamenlijk tot een strategie te komen en deze ook uit voeren.

Na afloop van de leerroute

 • beschik je over handvatten om je persoonlijke effectiviteit als adviseur te vergroten
 • kun je een aantal relevante thema's uit het vak strategisch toepassen in de dagelijkse praktijk
 • heb je voor jezelf helder wat strategisch en effectief adviseren voor jou betekent, en kun je dit concreet vertalen naar je eigen organisatie
 • heb je inzicht wat het inhoudt als je volwaardig sparringpartner wilt zijn van de ambtelijke en politieke top
 • beschik je over een interdepartementaal collegiaal netwerk.

Docenten

De docenten zijn experts uit de praktijk, met veel ervaring in strategische communicatie. De leerroute wordt begeleid door kennisadviseurs van de Academie voor Overheidscommunicatie.

Studiebelasting

Elf lesdagen in totaal. Voor elk onderdeel moet huiswerk worden voorbereid, hier staat gemiddeld 2 uur voor. 

Inschrijven en intake

Aanmelding voor deze leerroute gaat via de directeur communicatie van je departement. Je kunt je belangstelling aangeven bij de Academie (academie@minaz.nl) en dan ontvang je een seintje wanneer de directeuren uitgenodigd worden om deelnemers aan te dragen.

Na de aanmelding door de directeur formuleer je samen met je leidinggevende je leerdoelen en motivatie om mee te doen aan de leerroute. Daarna volgt nog een intakegesprek met de begeleiders van de leerroute om te bespreken of er een match is met het programma van de leerroute. Als dat het geval is, wordt de aanmelding omgezet in een inschrijving.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Academie zijn van toepassing. Die kun je lezen op onze website.

Inschrijfformulier cursusaanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie

Leidinggevende(verplicht)
Algemene Voorwaarden(verplicht)
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

'Wij gebruiken je gegevens uit deze aanmelding voor de deelnemersadministratie, ze worden vernietigd als de training is afgelopen. Je naam wordt met medecursisten gedeeld..'

Akkoordverklaring(verplicht)