Leerroute Strategisch adviseren

Hoe verbind ik binnen en buiten, beleid en communicatie, lange en korte termijn? Op welke manier word ik een betere sparring- en gesprekspartner van de bewindspersoon en ambtelijke top? Hoe creëer ik ruimte in een dossier waar druk op staat, en hoe zorg ik voor feilloze timing? Wat is mijn invloedstijl en hoe kan ik hiermee variëren?

DE INSCHRIJVING IS REEDS GESLOTEN! ONDERSTAAND FORMULIER IS VOOR DE DEELNEMERS DIE DE INTAKE HEBBEN GEHAD.

Deze leerroute is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de leerroute.

Voor wie
senior woordvoerders/persvoorlichters, senior communicatieadviseurs, onderzoekers, online specialisten en speechschrijvers die op een kerndepartementen of bij een uitvoerende dienst werken (indicatie schaal 13).

Wanneer
Startdag 5 september 2019
Blok I 26 en 27 september 2019
Blok II 28 en 29 november 2019
Blok III 30 en 31 januari 2020
Blok IV 26 en 27 maart 2020
Slotdag 23 april 2020

Kosten
€ 3.000,-

Studiebelasting
Vier blokken van twee dagen inclusief overnachting, een startdag en een slotdag. Voor elk onderdeel moet huiswerk worden voorbereid. De leerroute wordt afgesloten met het schrijven van een essay.

Inschrijven en intake
Aanmelding voor deze leerroute gaat via de directeur communicatie van je departement. Je kunt je belangstelling aangeven bij de Academie (academie@minaz.nl). Na de aanmelding door de directeur volgt de intake: Je vult een 360 graden scan in en de uitkomsten bespreek je met een collega van de Academie die hier speciaal op getraind is, en daarna met je leidinggevende. Je formuleert dan samen met je leidinggevende je leerdoelen en motivatie om mee te doen aan de leerroute. Daarna volgt nog een intakegesprek met de begeleiders van de leerroute.

Jouw speelveld
Je bent senior communicatieprofessional bij het Rijk en je werkt minimaal vijf jaar als adviseur. Je werkt aan complexe dossiers, waar geen duidelijk omlijnde kaders en keuzefactoren voor bestaan. Het belangenveld waarin je werkt is groot en de belangen zijn vaak tegengesteld. Je werkt aan strategische beleidslijnen, in een zeer complex krachtenveld en in een rijksbrede context. Het afbreukrisico van je werkzaamheden is hoog en je gesprekspartners zijn bewindspersonen en mensen uit de ambtelijke top.

Wat jou zou helpen in je werk is

  • meer inzicht in je persoonlijke invloedsstijl en hoe je hiermee effectief kunt variëren;
  • in kunnen schatten wat de communicatieve haalbaarheid is van een vraagstuk en hoe je dit snel kunt duiden naar een strategische aanpak;
  • weten hoe je een verbindende rol in complexe netwerken kunt vervullen en deze netwerken kunt onderhouden;
  • kunnen sturen op samenwerken en kunnen omgaan met druk en tegengestelde belangen.

Je kunt dan in een complexe omgeving met tegengestelde belangen een samenhangende strategie opstellen en - in samenwerking met anderen - van papier krijgen.

Wat biedt de leerroute
Je krijgt handvatten die je helpen om de verschillende belangen boven tafel te krijgen en mensen binnen en buiten de organisatie hierop te verbinden. Door bewust te variëren in invloedstijlen leer je om je rol en positie als adviseur te verstevigen. Je verdiept je in de wereld van je gesprekspartners, en je ontwikkelt zo de vaardigheid om binnen en buiten de organisatie samenwerking te faciliteren om gezamenlijk tot een strategie te komen en deze ook uit voeren.

Na afloop van de leerroute

  • beschik je over handvatten om je persoonlijke effectiviteit als adviseur te vergroten;
  • kun je een aantal relevante thema’s uit het vak strategisch toepassen in de dagelijkse praktijk;
  • heb je voor jezelf helder wat strategisch en effectief adviseren voor jou betekent, en kun je dit concreet vertalen naar je eigen organisatie;
  • heb je inzicht wat het inhoudt als je volwaardig sparringpartner wilt zijn van de ambtelijke en politieke top;
  • beschik je over een interdepartementaal collegiaal netwerk.

Docenten
De docenten zijn experts uit de praktijk, met veel ervaring in strategische communicatie. De leerroute wordt begeleid door kennisadviseurs van de Academie voor Overheidscommunicatie.

DE INSCHRIJVING IS REEDS GESLOTEN! ONDERSTAAND FORMULIER IS VOOR DE DEELNEMERS DIE DE INTAKE HEBBEN GEHAD.

Formulier Leerroute Strategisch Adviseren

Leidinggevende *

Mijn leidinggevende heeft kennis genomen van mijn aanmelding voor deze training.

Algemene Voorwaarden *

Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden van de Academie

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken je gegevens voor de administratie van onze trainingen. Na afloop worden ze vernietigd. Mocht een training niet doorgaan of mocht je doordat de training vol zit op een wachtlijst komen, dan geven we aan wat de Academie voor Overheidscommunicatie met je gegevens doet.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken je gegevens, met jouw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn contact met je te hebben, je organisatie een factuur te sturen en je uiteindelijk een certificaat te kunnen overhandigen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken je gegevens om contact met je te hebben en om een factuur te kunnen sturen. De gegevens zijn alleen inzichtelijk voor medewerkers van de Academie voor Overheidscommunicatie. Je gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra de training is afgerond en de factuur betaald is, zullen je gegevens uit onze systemen verwijderd worden.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *