Training Strategische stakeholdercommunicatie

De dynamiek en complexiteit van onze maatschappij zorgen ervoor dat draagvlak voor oplossingen steeds lastiger te krijgen is. Want wie betrek je? Waarover mogen partijen meepraten? En hoe verbind je verschillende belangen? Daar komt bij dat de Rijksoverheid steeds vaker onderdeel uitmaakt van samenwerkingsverbanden of netwerken, waarin doorzettingsmacht beperkter is. Het goed uitdragen van de eigen boodschap is dan niet meer voldoende.

Omgevingsgericht werken, waarin de belangen van anderen op een strategische manier worden verbonden aan die van de eigen organisatie, wordt een steeds belangrijker vaardigheid.

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie

Voor alle (online) adviseurs en woordvoerders die hun (beleids)collega's adviseren en ondersteunen bij gesprekken met stakeholders, maatschappelijke partners en betrokken burgers en de analyse daarvan (indicatie vanaf schaal 12). Kennis van en ervaring met Factor C is een pré.

Wanneer

De training bestaat uit 3 trainingsdagen: 30 september, 21 oktober, 18 november 2024. DEZE EDITIE IS VOL! Stuur een mail naar academie@minaz.nl als je op de interesselijst wilt komen.

Waar

Deze training vindt plaats op een centrale locatie in Den Haag.

Kosten

1.750 euro

Beschrijving van de training

In een meer omgevingsgerichte manier van werken wordt de rol van communicatie- en omgevingsprofessionals steeds belangrijker. Zij vormen de schakel tussen de binnenwereld (van het eigen departement) en de buitenwereld. Op die plek hebben zij de taak om de verschillende belangen die elkaar daar ontmoeten, te verbinden. Een bijzonder waardevolle, maar ook lastige plek. Want belangen kunnen verschillen en het verbinden ervan vraagt specifieke competenties.

Tijdens deze driedaagse training versterk je je vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. Je krijgt handvatten die je helpen om het gesprek met de omgeving aan te gaan, de verschillende zienswijzen en belangen op tafel te krijgen, de gesprekken te analyseren en de informatie te vertalen naar een omgevingsbewuste communicatie- of omgevingsstrategie.

Thema's en modellen die in de training worden behandeld, zijn onder meer de stapsgewijze aanpak van Strategisch Omgevingsmanagement, de Mutual Gains Approach en het Canvas Omgevingsmanagement. Omdat omgevingsmanagement bovenal mensenwerk is, wordt ook stilgestaan bij de eigen voorkeursstijl van verbinden en overtuigen en wat dit betekent voor het effectief inzetten van je vaardigheden.

Na afloop van de training

  • ben je op de hoogte van de laatste inzichten over het begrip 'omgevingsmanagement' en de veranderende rol van de Rijksoverheid in de netwerksamenleving
  • heb je handvatten aangereikt gekregen om volwaardige en kritische sparringpartners van (beleids)collega's te zijn die gesprekken voeren met maatschappelijke partners en betrokken burgers (competentie overtuigingskracht)
  • kun je verbanden leggen vanuit verschillende perspectieven die door belanghebbenden, politiek en samenleving zijn ingebracht (competentie analyseren)
  • begrijp je hoe je jouw rol in complexe netwerkverbanden kunt pakken (competentie netwerken)
  • weet je hoe je in moet spelen op de motivatie en belangen van betrokkenen; aan tafel en in het beleidsdomein (competentie organisatiesensitiviteit).

Trainer

Pim Nijssen is de (hoofd)trainer van deze opleiding. Hij is partner bij TwynstraGudde en geeft leiding aan het Team Samenwerken. Met dit team helpen zij organisaties, samenwerkingsverbanden en professionals samenwerkingsvaardiger te worden.

Naast Pim zullen er nog enkele gastprekers acte de présence geven gedurende de 3 trainingsdagen. Zij zullen vanuit hun eigen specialisme ingaan op enkele relevante onderwerpen. Denk hierbij aan social design en systemisch werken.

Studiebelasting

3 volledige dagen + 1 dagdeel voorbereiding (leeswerk) + huiswerk tussen de sessies door. 

Inschrijven

De training is vol. Je kan je niet meer aanmelden. 

Algemene voorwaarden

Op de aanmelding voor een training bij de Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

LET OP: Na het invullen van het inschrijfformulier en de bevestiging, verschijnt een nieuwe pagina 'Controle gegevens'. Vergeet niet onderaan deze pagina op ‘bevestigen’ te klikken. Dan pas is je inschrijving definitief.

Inschrijfformulier cursusaanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie

Leidinggevende(verplicht)
Algemene Voorwaarden(verplicht)
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

'Wij gebruiken je gegevens uit deze aanmelding voor de deelnemersadministratie, ze worden vernietigd als de training is afgelopen. Je naam wordt met medecursisten gedeeld..'

Akkoordverklaring(verplicht)