Inschrijfformulier aanbod Academie voor Overheidscommunicatie

Schrijf je hier in voor een, vaktraining, module of Dag aan de slag. Let wel: alleen rijksambtenaren kunnen zich aanmelden voor een training.

NB. De aanmelding voor de leerroute loopt via de directeur Communicatie van het kerndepartement.

Zorg dat je (indien nodig) een inkoopnummer bij de hand hebt.

Inschrijfformulier cursusaanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie

Leidinggevende(verplicht)
Algemene Voorwaarden(verplicht)
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

'Wij gebruiken je gegevens uit deze aanmelding voor de deelnemersadministratie, ze worden vernietigd als de training is afgelopen. Je naam wordt met medecursisten gedeeld..'

Akkoordverklaring(verplicht)