Vaktraining voor persvoorlichters

Helder en stevig in het contact met beleid en media

De toon van het publieke debat is heftiger geworden in Nederland. Het lijkt soms wel alsof de tegenstelling een verkoopbaar product geworden is. Als woordvoerder opereer je ook in dit gepolariseerde veld. In een tijd waarin zowel de politiek als de samenleving meer onder druk staat en de rol van media en (fake) nieuws groter wordt is het belangrijk om als woordvoerder goed beslagen ten ijs te komen en te reflecteren in een open en veilige omgeving samen met vakgenoten. Daarom krijg je naast inhoudelijke kennisoverdracht en praktische tools in deze trainingenreeks ook een open dialoog met vakgenoten aangeboden samen met diverse gastsprekers.

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie

De training Perscontacten is bedoeld voor woordvoerders en persvoorlichters met enige ervaring (schaal 11/12).

NB. Deze training is niet bedoeld voor mensen die zich willen oriënteren op persvoorlichting of daar (vanuit een andere functie) meer over te weten willen komen.

Wanneer

Data volgen

Waar

Deze training wordt op dit moment online aangeboden. Zodra het kan, komen we weer bij elkaar op locatie.

Kosten

€ 1.000

Studiebelasting

Drie dagdelen met circa een halve dag voorbereiding (leeswerk). Voorafgaand is er een inspirerende tedtalk van 2 uur.

Kernthema’s

Wat houdt de nieuwe bestuurscultuur in, wat vraagt dit van een woordvoerder?

Wat is de rol van een persvoorlichter op een departement en als adviseur aan tafel?

Hoe voer je woord over maatschappelijke problemen waarvan er voortdurend incomplete of tegenstelde informatie beschikbaar is binnen een veranderende context?

Wat is je relatie tot de (Haagse) politiek en de (Haagse) media? Wat komt er kijken bij het begeleiden van een bewindspersoon bij externe optredens? Hoe bereid je een interview voor en maak je optimaal gebruik van sociale media?

Op al deze vragen en meer wordt in deze vaktraining antwoord gegeven en krijg je van deskundigen handige tips om het vak persvoorlichter zo goed mogelijk uit te voeren.

Na afloop van de training

Heb je meer kennis van hoe ethiek beleid, media en politiek beinvloedden

Snap je meer van het bestuurlijke en politieke krachtenveld waarin je opereert en heb je daarvoor bruikbare tools.

Ken je de typische Haagse mediamores, mediacratie en de daarbij behorende uitgangspunten;

Heb je een beeld van de manier waarop je de woordvoering kunt verbinden met andere communicatiedisciplines.

Drie subthema's

1. Oordeelsvorming in de praktijk

De nieuwe bestuurscultuur is een ‘hot topic’ binnen alle overheidsorganisaties. Wat houdt deze bestuurscultuur precies in en welke rol hebben ambtenaren van het Rijk daarin? We gaan in gesprek hierover aan de hand van ethiek, waarden en politiek. Vanuit welke grondslag worden politieke keuzes gemaakt en wat betekent dit voor je uitleg als woordvoerder. Ook gaan we persoonlijk in gesprek. Wat vind jij belangrijk en hoe neem je dat mee in je advisering? 

2. Woordvoeren over ‘wicked problems’

Werken in een politiek en bestuurlijk krachtenveld

Bijna alle problemen waar overheden momenteel tegenaan lopen zijn ‘wicked’. Klimaatverandering, etnische ongelijkheid en bij uitstek de coronacrisis. Deze problemen kenmerken zich doordat er voortdurend incomplete of tegenstelde informatie beschikbaar is binnen een veranderende context. Dit maakt het lastig om hier consistente woordvoering over te doen. Aan de hand van theorie en praktijk gaan we samen een probleem afpellen en zoomen we in op bruikbare kennis voor woordvoerders zoals momentum, windows of opportunity, agendaplanning en change agents.  In het laatste uur bespreken we de verschillende rollen van woordvoerders: als adviseur aan tafel, als strateeg en als persvoorlichter.

3. Woordvoering als Ambacht
De rol van framing en relaties met journaille

In de derde en laatste training focussen we ons op de inhoud van je verhaal en de veranderende rol van media. Hoe ga je om met de (Haagse) media? Wat is de rol van een persvoorlichter bij de Rijksoverheid? Wat komt er kijken bij het organiseren van een persconferentie en het begeleiden van de ambtelijke top? Hoe geef je een verhaal betekenis en hoe breng je de buitenwereld naar binnen? In het laatste uur gaan we in gesprek met een journalist.

Docent

Janine Harbers is de verbindend docent van deze training. Zij heeft de laatste acht jaar gewerkt als woordvoerder en strategisch adviseur van verschillende bestuurders. Als theaterwetenschapper en bestuurskundige is Janine gefascineerd door de (on)mogelijkheden van mens en maatschappij. Hoe verhouden wij ons tot onszelf, tot elkaar en tot het grotere geheel?

Inschrijven

Je kunt je aanmelden voor deze vaktraining door onderstaand inschrijfformulier in te vullen.

Algemene voorwaarden

Op de aanmelding bij een training bij de Academie voor Overheidscommunicatie zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Die zijn hier te lezen.

Inschrijfformulier cursusaanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie

Leidinggevende *
Algemene Voorwaarden *

Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

'Wij gebruiken je gegevens uit deze aanmelding voor de deelnemersadministratie, ze worden vernietigd als de training is afgelopen. Je naam wordt met medecursisten gedeeld..'

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

'Wij gebruiken je gegevens, omdat wij anders niet in staat zijn om je voor de training aan te melden en (eventueel) een factuur te sturen. De aanmelding heeft de functie van overeenkomst.'

Op welke manier worden je gegevens verwerkt?

'Wij gebruiken je gegevens om in een overzicht van aanmeldingen voor academieactiviteiten te plaatsen. Alleen onze eigen medewerkers hebben toegang tot dit overzicht. Voor de activiteit kan een deelnemerslijst worden gegenereerd. Je naam wordt met medecursisten gedeeld.'

Hoelang bewaren wij je gegevens?

'Binnen een maand na de cursus worden de gegevens uit onze systemen verwijderd.'

Wat zijn je rechten?

Meer informatie over je rechten vind je op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *