Leerroute Verbindend Leiderschap

Hoe smeed ik een goed team? Hoe laat ik het organisatieplaatje dat zo mooi op papier staat tot leven komen in een complexe context? Wat betekent de veranderende omgeving voor mijn organisatie? Waar meerdere disciplines in de communicatie samenkomen, en waar politiek, bestuur, beleid en media allemaal hun eigen realiteit kennen heb jij de opdracht met je team kwaliteit te leveren met aandacht voor mens en relatie. Tijdens deze leerroute reflecteer je op de dynamiek in een directie communicatie, de ontwikkelingen in het vak en in de context, en de betekenis hiervan voor je team en voor jouw rol. Je gaat je eigen managementrepertoire onderzoeken en uitbreiden in de praktijk.

Deze training is alleen voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie

Voor leidinggevenden bij directies communicatie die de stap hebben gemaakt van senior in het vak naar manager van professionals.

Wanneer

De eerstvolgende leerroute-groep start naar verwachting in het najaar van 2024. Als je een seintje wil ontvangen als de data voor de nieuwe groep zijn vastgelegd, stuur dan een mail naar academie@minaz.nl. Let op: aanmeldingen voor de leerroutes verlopen via de directeur/afdelingshoofd communicatie.

Kosten

€ 5.600

Studiebelasting

  • 10 lesdagen, verspreid over een periode van 12 maanden.
  • Een stageperiode van 2 tot 5 dagen.
  • Huiswerkopdrachten tussen de lesdagen in.

Inschrijven

Inschrijving is op voordracht van de directeur communicatie.
Werk je bij een uitvoeringsorganisatie? Maak dan je interesse kenbaar bij je eigen directeur en bij de directeur communicatie van het kerndepartement waar jouw dienst onder valt. Neem voor een verkennend gesprek ('Is deze leerroute iets voor mij?') contact op met de Academie voor Overheidscommunicatie.

Kernthema’s

Het verbinden van leden van het team, van de organisatie met de politiek, communicatie met beleid en uitvoering en het verbinden van organisatie en samenleving.

Na afloop van de leerroute

  • heb je een heldere visie op het vak en - weet je wat dit van je mensen vraagt
  • heb je inzicht in de belangrijkste processen in teams
  • begrijp je hoe beleid werkt, en wat dat voor jou en je team betekent
  • kun je reflecteren op en variëren met je eigen stijl als manager
  • ben je de verbinder vanuit inzicht in de omgeving, visie op het vak en flexibiliteit in je stijl van handelen.

Docenten

De docenten zijn experts uit de praktijk, met veel ervaring in strategische communicatie, de politiek-bestuurlijke context, en managementvraagstukken. De leerroute wordt begeleid door kennisadviseurs van de Academie voor Overheidscommunicatie.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van de Academie zijn van toepassing. Je kan ze downloaden van de webpagina Algemene voorwaarden Academie voor Overheidscommunicatie.

LET OP: Na het invullen van het inschrijfformulier en de bevestiging, verschijnt een nieuwe pagina 'Controle gegevens'. Vergeet niet onderaan deze pagina op ‘bevestigen’ te klikken. Dan pas is je inschrijving definitief.

Inschrijfformulier cursusaanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie

Leidinggevende(verplicht)
Algemene Voorwaarden(verplicht)
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

'Wij gebruiken je gegevens uit deze aanmelding voor de deelnemersadministratie, ze worden vernietigd als de training is afgelopen. Je naam wordt met medecursisten gedeeld..'

Akkoordverklaring(verplicht)