Module Gedrag

Draag met communicatie bij aan gedragsverandering!

We zeggen A en we doen B. We willen allemaal gezond leven en op tijd onze zaakjes regelen, toch komen we vaak niet verder dan voornemens. Waarom? Omdat mensen irrationeel handelen, deels onvoorspelbaar zijn en vaak onbewust gedrag vertonen. We doen het meeste op de automatische piloot en dat is een van de redenen waarom ons gedrag lastig te sturen is.

Uit onderzoek blijkt dat er wel degelijk logica zit in ons irrationele en onbewuste gedrag. Mensen zijn te sturen. Maar daarvoor heb je kennis nodig van hoe gedrag tot stand komt en van de werking van het brein. Kennis die belangrijk is voor het organiseren van effectieve communicatie. De training geeft via de CASI-methodiek inzichten vanuit de gedragseconomie, sociale psychologie en neurowetenschappen. Je past deze toe op je eigen praktijksituatie.

Alvast meer weten over CASI? Bekijk het dossier over CASI.

Deze training is alleen toegankelijk voor communicatieprofessionals die bij de Rijksoverheid werken. De Academie voor Overheidscommunicatie organiseert de training.

Voor wie

Voor alle communicatieprofessionals die werken aan gedragsvraagstukken. 

Casus is een voorwaarde

Om deze module te kunnen volgen is het hebben van een eigen (praktijk)casus die gaat over gedrag, een voorwaarde. Binnen jouw organisatie moet jij hierbij betrokken zijn en of er een duidelijke rol in hebben. Voorafgaand aan de start van de module nemen de trainers hierover contact op met alle deelnemers.

Wanneer

5 donderdagen verspreid over het voorjaar en najaar:

 • 11 april (09.00 – 15.00 uur)
 • 23 mei (09.00 – 13.00 uur)
 • 13 juni (09.00 – 13.00 uur)
 • 19 september (09.00 – 13.00 uur)
 • 17 oktober (09.00 – 13.00 uur).

Aansluitend is er een gezamenlijke lunch.

Waar

Alle dagen op een centrale locatie in Den Haag.

Kosten

995 euro

Studiebelasting

Tussen de trainingsdagen door organiseer je CASI-sessies met interne en mogelijk ook externe betrokkenen. Deze sessies vergen tijd en voorbereiding. Dit houdt in dat het capaciteit kost van zowel jou, als van je opdrachtgever. We raden je aan om dit af te stemmen met je interne opdrachtgever en je leidinggevende, zodat je genoeg tijd en ruimte hebt om alle CASI-stappen voor jouw casus te doorlopen.

Voor een grove inschatting van de hoeveelheid tijd die je tussen de trainingsdagen kwijt bent aan het werken aan je casus, kun je de volgende berekening aanhouden:

 • Voorbereiden sessie 4 uur
 • Sessie zelf 2 uur
 • Inlezen / aanvullende gesprekken 2-4 uur

Dus zo’n 10 uur tussen de trainingsdagen door = 40 uur in totaal.

Na afloop van de training

 • begrijp en herken je de verschillende gedragsbepalers en gedragstechnieken uit de CASI-methode
 • kun je het CASI-instrument voor gedragsvraagstukken in je eigen werk toepassen
 • Ken je CASI en weet wat je per onderdeel van CASI moet doen om tot het gewenste resultaat te komen
 • weet je hoe je een CASI-traject organiseert en sessies faciliteert met beleidsadviseurs, communicatieadviseurs en diverse stakeholders
 • heb je geleerd van voorbeelden uit de Rijksoverheid en van daarbuiten.

Werkvormen

 • interactieve kennisoverdracht
 • analyseren en leren van praktijkvoorbeelden
 • oefenen met checklists en modellen
 • oefenen met eigen casuïstiek

Inschrijven

Je kunt je voor deze module inschrijven door onderstaand formulier in te vullen. Alleen inschrijfformulieren met inkoopnummer worden in behandeling genomen. Neem contact op met de Academie (academie@minaz.nl) als je hulp nodig hebt op dit punt.

Algemene voorwaarden

Op de aanmelding bij een training bij de Academie voor Overheidscommunicatie zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

LET OP: Na het invullen van het inschrijfformulier en de bevestiging, verschijnt een nieuwe pagina 'Controle gegevens'. Vergeet niet onderaan deze pagina op ‘bevestigen’ te klikken. Dan pas is je inschrijving definitief.

Inschrijfformulier cursusaanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie

Leidinggevende(verplicht)
Algemene Voorwaarden(verplicht)
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

'Wij gebruiken je gegevens uit deze aanmelding voor de deelnemersadministratie, ze worden vernietigd als de training is afgelopen. Je naam wordt met medecursisten gedeeld..'

Akkoordverklaring(verplicht)