Module Gedrag

Hoe kom je tot een communicatiestrategie om gedragsdoelstellingen te halen? In deze meerdaagse module van vijf ochtenden leer je hoe je met communicatie kunt bijdragen aan gedragsverandering. Aan de hand van het instrument CASI ga je een eigen gedragsvraagstuk grondig analyseren, je inleven in de doelgroep en de inzichten uit de wetenschap benutten.

Voor wie

Voor alle communicatieprofessionals die werken aan gedragsvraagstukken. 

Casus is een voorwaarde

Om deze module te kunnen volgen is het hebben van een eigen (praktijk)casus die gaat over gedrag een voorwaarde. Binnen jouw organisatie moet jij hier bij betrokken zijn en of er een duidelijke rol in hebben. Voorafgaand aan de start van de module nemen de trainers hierover contact op met alle deelnemers.

Wanneer

De trainingsmomenten vinden steeds plaats op donderdagen:

 • 22 juni 2023 (9.00 – 13.00 uur)
 • 7 september 2023 (9.00 – 13.00 uur)
 • 12 oktober 2023 (9.00-13.00 uur)

Deze training is reeds gestart. Heb je interesse om een volgende keer mee te doen, stuur dan een mail naar academie@minaz.nl en dan ontvang je een (vrijblijvend) seintje als de data van de volgende groep bekend zijn.

Waar

Alle dagen op een centrale locatie in Den Haag.

Kosten

€ 1.000

Studiebelasting

Vijf dagdelen, ochtenden. Ook dien je rekening te houden met tussentijdse opdrachten en huiswerk.

Thema's

We zeggen A en we doen B. We willen allemaal gezond leven en op tijd onze zaakjes regelen, toch komen we vaak niet verder dan voornemens. Waarom? Omdat mensen irrationeel handelen, deels onvoorspelbaar zijn en vaak onbewust gedrag vertonen. We doen het meeste op de automatische piloot en dat is één van de redenen waarom ons gedrag lastig te sturen is. Uit onderzoek blijkt dat er wel degelijk logica zit in ons irrationele en onbewuste gedrag. Mensen zijn te sturen. Maar daarvoor heb je kennis nodig van hoe gedrag tot stand komt en van de werking van het brein. Kennis die belangrijk is voor het organiseren van effectieve communicatie. De training geeft via de CASI methodiek inzichten vanuit de gedragseconomie, sociale psychologie en neurowetenschappen. Je past deze toe op je eigen praktijksituatie.

Alvast meer weten over CASI?

https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/casi

Na afloop van de training

 • Begrijp en herken je de verschillende gedragsbepalers en gedragstechnieken uit de CASI-methode.
 • Kun je het CASI-instrument voor gedragsvraagstukken in je eigen werk toepassen.
 • Ken je CASI en weet wat je per onderdeel van CASI moet doen om tot het gewenste resultaat te komen.
 • Weet je hoe je een CASI-traject organiseert en sessies faciliteert met beleidsadviseurs, communicatieadviseurs en diverse stakeholders. 
 • Heb je geleerd van voorbeelden uit de Rijksoverheid en van daarbuiten.

Werkvormen

 • Interactieve kennisoverdracht
 • Analyseren en leren van praktijkvoorbeelden
 • Oefenen met checklists en modellen
 • Oefenen met eigen casuïstiek

Inschrijven

Je kunt je voor deze module inschrijven door onderstaand formulier in te vullen. Alleen inschrijfformulieren met inkoopnummer worden in behandeling genomen. Neem contact op met de Academie (academie@minaz.nl) als je hulp nodig hebt op dit punt.

Algemene voorwaarden

Op de aanmelding bij een training bij de Academie voor Overheidscommunicatie zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Die zijn hier te lezen.

LET OP: Na het invullen van het inschrijfformulier en de bevestiging, verschijnt een nieuwe pagina 'Controle gegevens'. Vergeet niet onderaan deze pagina op ‘bevestigen’ te klikken. Dan pas is je inschrijving definitief.

Inschrijfformulier cursusaanbod van de Academie voor Overheidscommunicatie

Leidinggevende(verplicht)
Algemene Voorwaarden(verplicht)
Informatie over de verwerking van je persoonsgegevens

'Wij gebruiken je gegevens uit deze aanmelding voor de deelnemersadministratie, ze worden vernietigd als de training is afgelopen. Je naam wordt met medecursisten gedeeld..'

Akkoordverklaring(verplicht)