Zeven behavioural insights tools

Hoe pas je gedragsinzichten toe in beleid, uitvoering en toezicht?

Steeds meer ministeries, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders willen gedragsinzichten benutten. Gedragsverandering is echter complex en vraagt om een gestructureerde aanpak: vanuit grondige analyses komen tot effectieve interventies. Inmiddels zijn er veel tools beschikbaar die helpen om de gedragsinzichten in de praktijk toe te passen. Een aantal daarvan wordt door de Rijksoverheid gebruikt. BIN NL heeft deze gebundeld in een kort en bondig overzicht voor een ieder die actief met gedragsinzichten aan de slag wil gaan.

Deze 7 tools worden in het overzicht beschreven:

Zeven tools voor het toepassen van gedragsinzichten

Criteria voor opname

Criteria voor opname in het overzicht waren:

  • Er is ervaring met de betreffende tool binnen Rijksoverheid, met de tool wordt dus gewerkt/hij is praktisch toepasbaar;
  • De tool helpt zowel bij de analyse als bij het ontwikkelen van interventies;
  • De tool is gestoeld op wetenschappelijke inzichten, zowel gericht op systeem 1 als 2;
  • De tool bestrijkt het hele spectrum van de beleidsontwikkeling en –uitvoering en niet slechts één onderdeel;
  • De tool wordt beschreven door een ervaringsdeskundige.