Hoe onderzoek je gedrag?

Gedrag veranderen is complex. Onderzoek kan inzichten geven. Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen? Welke interventies zijn kansrijk? En hoe meet je of de gekozen interventie effectief is? Gegevens over specifiek gedrag zijn in de praktijk lang niet altijd aanwezig. Daarom is eigen onderzoek naar het gedrag van jouw doelgroep zo belangrijk, net als het vooraf testen van interventies.

De BIN NL publicatie ‘Hoe is gedrag te onderzoeken’ (2019) biedt een behulpzaam overzicht voor wie gedragsonderzoek wil inzetten. In deze publicatie staan 18 onderzoeksmethodieken toegelicht, inclusief toepassingen uit de praktijk van de Rijksoverheid.

Daarnaast heeft DPC een vragenlijst ontwikkeld die helpt bij de praktische vertaalslag van CASI gedragsbepalers. Hiermee heb je een goed onderbouwd startpunt waarmee een onderzoeksbureau of gedragsadviseur een vragenlijst te maken voor een specifiek gedragsvraagstuk. Je kunt deze vragenlijst ook gebruiken om te checken of een voorgestelde vragenlijst goed in elkaar zit. Deze vragenlijst wordt ook gebruikt in de rijksbrede raamovereenkomst voor Kwantitatief communicatieonderzoek.