CASI: waarom en hoe

Wil je met communicatie bijdragen aan gedragsverandering? Dan kan CASI je helpen om een strategie te ontwikkelen. Het instrument begeleidt je van analyse tot uitvoering.

Waarom CASI inzetten

Gedragsverandering is complex. Wil je met communicatie daaraan bijdragen, dan is het nodig het probleem grondig te analyseren, je in te leven in de doelgroep en de inzichten uit de wetenschap te benutten. CASI kan daarbij helpen. Het is een instrument dat bouwstenen oplevert voor een communicatieplan, advies of briefing.

Waarom de focus rechtstreeks op gedrag, en niet bijvoorbeeld op kennis en houding? Die blijken veel minder belangrijk dan we denken. Er is een kloof tussen iets weten, het willen en het ook werkelijk doen. Het grootste deel van ons gedrag gaat op de automatische piloot of wordt beïnvloedt door wat anderen vinden. Daarom heeft CASI drie uitgangspunten: houd rekening met het onbewuste, met sociale invloeden en zorg voor een concreet en haalbaar handelingsperspectief.

Met wie doorloop je het traject

Wie betrek je bij een CASI-traject? Denk aan communicatieadviseurs, beleidsadviseurs, stakeholders, maatschappelijke partners, vertegenwoordigers van de doelgroep en bureaus. Zij beschikken over de benodigde kennis van het onderwerp en de doelgroep. Bovendien creëer je zo draagvlak voor de uiteindelijke strategie.

Zes stappen

Het CASI-traject bestaat uit zes stappen:

  • Intake
  • Beleidsanalyse
  • Doelbepaling
  • Doelgroepanalyse
  • Strategiebepaling
  • Uitvoering strategie

Documenten om te gebruiken bij CASI

Tijdens de intake kun je gebruik maken van een basispresentatie, die het proces uitlegt aan de aanwezigen. De uitkomsten van deze stappen kun je vastleggen in werkbladen (printversie of digitaal invulbaar). Voor het bepalen van de strategie zijn interventiekaarten gemaakt, die helpen keuzes te maken. Voor het presenteren van de resultaten is ook een presentatiesjabloon beschikbaar.

Je hoeft niet alle CASI-stappen te doorlopen. Tijdens de intake kan je beslissen een korter traject te volgen. CASI geeft een aantal scenario’s voor ingekorte trajecten.