Onderbouwing van CASI

De kennis van de Rijksoverheid over gedragsverandering met communicatie is gebaseerd op inzichten uit de sociale wetenschappen. Deze zijn verzameld in literatuurstudies en vertaald naar de praktijk in CASI.

Het is daarbij aan te bevelen om onderzoek te doen naar het gedrag van je doelgroep en interventies vooraf te testen.

Over factoren en gereedschappen

De literatuurstudie Gedragsverandering via campagnes is in 2011 uitgevoerd door Wageningen Universiteit en de Universiteit van Amsterdam De studie biedt een overzicht van alle thema’s die spelen rond gedragsverandering via campagnes. En noemt diverse factoren die de kans op gedragsverandering via communicatie kunnen vergroten of verkleinen, gaat in op de manieren waarop mensen informatie verwerken en welk communicatiegereedschap daarbij past.

Over onbewust gedrag en impliciete communicatie

De literatuurstudie Aanvullende inzichten (2015) van de Universiteit van Amsterdam biedt een verdieping op een aantal belangrijke onderwerpen. Actuele inzichten in onbewust gedrag en de werking van impliciete communicatie worden op een rij gezet. En er is meer te lezen over gedragsverandering via de sociale omgeving en binnen groepen. Tot slot laat de studie zien hoe je effectief over risico-inschattingen kunt communiceren (o.a. belangrijk voor campagnes over veiligheid) en hoe je kunt omgaan met weerstand tegen op gedragsverandering gerichte communicatie.

Over onderzoek naar gedrag

Naast wetenschappelijke inzichten is eigen onderzoek naar het gedrag van je doelgroep belangrijk, net als het vooraf testen van interventies. De BIN NL publicatie ‘Hoe is gedrag te onderzoeken’ (2019) biedt een behulpzaam overzicht voor wie gedragsonderzoek wil inzetten. Gedrag veranderen is complex. Onderzoek kan helpen deze kluwen te ontwarren. Waarom gedragen mensen zich zoals ze zich gedragen? Welke interventies zijn kansrijk? En hoe meet je of de gekozen interventie effectief is? In deze publicatie staan 18 onderzoeksmethodieken toegelicht, inclusief toepassingen uit de praktijk van de Rijksoverheid.

DPC heeft ook een vragenlijst ontwikkeld die helpt bij de praktische operationalisatie van CASI gedragsbepalers. Hiermee heb je een goed onderbouwd startpunt waar een onderzoeksbureau of gedragsadviseur mee aan de slag kan om voor een specifiek gedragsvraagstuk een vragenlijst te maken. En natuurlijk kun je deze vragenlijst ook gebruiken om te checken of een voor een gedragsproject voorgestelde vragenlijst goed in elkaar zit. Deze vragenlijst wordt ook gebruikt in de rijksbrede raamovereenkomst voor Kwantitatief communicatieonderzoek.