Onderbouwing van CASI

De kennis van de Rijksoverheid over gedragsverandering met communicatie is gebaseerd op inzichten uit de sociale wetenschappen. Deze zijn verzameld in literatuurstudies en vertaald naar de praktijk in CASI.

Over factoren en gereedschappen

De literatuurstudie Gedragsverandering via campagnes is in 2011 uitgevoerd door Wageningen Universiteit en de Universiteit van Amsterdam De studie biedt een overzicht van alle thema’s die spelen rond gedragsverandering via campagnes. En noemt diverse factoren die de kans op gedragsverandering via communicatie kunnen vergroten of verkleinen, gaat in op de manieren waarop mensen informatie verwerken en welk communicatiegereedschap daarbij past.

Over onbewust gedrag en impliciete communicatie

De literatuurstudie Aanvullende inzichten (2015) van de Universiteit van Amsterdam biedt een verdieping op een aantal belangrijke onderwerpen. Actuele inzichten in onbewust gedrag en de werking van impliciete communicatie worden op een rij gezet. En er is meer te lezen over gedragsverandering via de sociale omgeving en binnen groepen. Tot slot laat de studie zien hoe je effectief over risico-inschattingen kunt communiceren (onder andere belangrijk voor campagnes over veiligheid) en hoe je kunt omgaan met weerstand tegen op gedragsverandering gerichte communicatie.