Vrouw zet fiets in stalling

Hoe kunnen we nog beter aansluiten bij hoe mensen zich gedragen? Dat kan als we het gedrag van onze doelgroep uitgebreid analyseren en ons verdiepen in wat mensen echt beweegt. Zo maken we communicatie en beleid nog effectiever.

Vanuit de gedragseconomie en de sociale psychologie is er veel kennis over gedrag. Daardoor begrijpen we steeds beter hoe mensen keuzes maken en hoe gedrag in elkaar steekt. Mensen nemen bijvoorbeeld vooral snel, intuïtief en emotioneel, en dus niet altijd even onderbouwde beslissingen. Maar daarin zit vaak een zekere voorspelbaarheid. Je kan er van te voren rekening mee houden dat mensen zich laten leiden door gewoonten, impulsen en emoties. Deze inzichten vormen een verrijking voor de communicatiediscipline.

Hoe passen we als communicatieprofessionals deze kennis in de praktijk bij de Rijksoverheid? Op CommunicatieRijk brengen we kennis en ervaring op het gebied van gedrag en communicatie samen. Je vindt hier een overzicht van artikelen om meer kennis op te doen. Daarnaast vind je ook praktische modellen en een opleiding om aan de slag te gaan. Ook is er voor rijksambtenaren de mogelijkheid om ervaringen met collega’s te delen.

Zie ook