Checklist campagnes maken

 • Baseer je campagne op kennis en inzichten over je doelgroep. Doe vaker onderzoek vooraf, zeker bij nieuwe onderwerpen.
 • Kom samen met beleid, stakeholders en doelgroepexperts tot onderbouwde keuzes voor je strategie. Gebruik Factor C en CASI hiervoor.  
 • Benut de gedragsinzichten. Met CASI kom je stapsgewijs tot kansrijke interventies om het gedrag van je doelgroep te veranderen.
 • Breng mogelijke partners in kaart: wie hebben belang bij de verandering van de huidige situatie? Met wie kun je samenwerken? Welke partij neemt al initiatief op dit gebied? Sluit convenanten voor commitment.
 • Laat ‘kennis-houding-gedrag’ los en formuleer je campagnedoelstellingen aan de hand van vijf werkwoorden: wat wil je dat je doelgroep doet, vindt, voelt, weet of bespreekt? Kies maximaal drie doelen.
 • Kies voor een crossmediale aanpak. Hierin versterken de kanalen elkaar en bevorder je dat de doelgroep iets gaat doen met je boodschap. Dat kan met relevante content die prikkelt en emoties oproept. Laat creatieven daarvoor middelenvrij een concept bedenken. 
 • Weet dat er een richtlijn contentsamenwerkingen is gestart die beschrijft wanneer en hoe communicatieadviseurs van de Rijksoverheid kunnen samenwerken met mediapartners. Nieuw in deze pilot is de verantwoording op Rijksoverheid.nl en een evaluatie over het bereik en effectiviteit. 
 • Benut de eigen kanalen (sites en apps) en de mogelijkheden van earned media (publiciteit) om je boodschap te verspreiden. Dat scheelt kosten en maakt je campagne meer privacyproof.
 • Gebruik voor online adverteren alleen persoonsgegevens als mensen daar expliciet toestemming voor hebben gegeven en werk samen met mediapartners die zoveel mogelijk voldoen aan de AVG, de privacywet.
 • Ken de mogelijkheden en beperkingen van onderzoek. Wat mensen in een enquête zeggen te gaan doen (gedragsintentie) geeft meestal geen betrouwbaar beeld. Meet onbewuste effecten impliciet en observeer het feitelijke gedrag.
 • Volg continu de effecten op de KPI’s (zoals het aantal websitekliks) zodat je tussentijds de uitingen of media-inzet kunt bijsturen.

Wil je weten welke processtappen je moet doorlopen bij het opzetten van een campagne voor de rijksoverheid, van aanmelding tot evaluatie? Bekijk dan het stappenplan campagnes maken.