Richtlijn contentsamenwerkingen

Per maart 2023 is een pilot gestart voor een richtlijn voor contentsamenwerkingen. De richtlijn beschrijft wanneer en hoe communicatieadviseurs van de Rijksoverheid kunnen samenwerken met mediapartners (zoals tijdschriften, kranten, podcasts of influencers). Nieuw in deze pilot is de verantwoording op Rijksoverheid.nl en een evaluatie over het bereik en effectiviteit. Hierna lees je hoe dit werkt en waarom deze verantwoording belangrijk is.

Waarom contentsamenwerkingen?

De Rijksoverheid wil haar beleid onder de aandacht  brengen van een zo breed mogelijk publiek. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken en meer diepgang te geven aan de onderwerpen, werkt de Rijksoverheid soms samen met mediapartners. Denk aan de inzet van influencer Donnie in de vuurwerkcampagne. De mediapartners ontvangen een financiële en/of materiële bijdrage voor het verspreiden en onder de aandacht brengen van een beleidsonderwerp of campagne.

Professionele afweging, verantwoording en evaluatie

Deze samenwerkingen bieden de mogelijkheid om doelgroepen gericht te bereiken. Tegelijkertijd wil de Rijksoverheid verkapte overheidsbeïnvloeding voorkomen en de redactionele onafhankelijkheid van partners zoveel mogelijk waarborgen. Daarom staat in de nieuwe richtlijn de professionele afweging centraal, waarin afwegingen over uitlegbaarheid, alternatieven, effectiviteit en duidelijk afzenderschap worden meegenomen. Op Rijksoverheid.nl wordt verantwoording afgelegd naar de kijker en luisteraar. Om meer inzicht te krijgen in het bereik en de effectiviteit van contentsamenwerkingen wordt iedere contentsamenwerking geëvalueerd.

Stappenplan en formulieren

Het stappenplan contentsamenwerkingen beschrijft wanneer en hoe communicatieadviseurs kunnen samenwerken met mediapartners. De verplichte verantwoording vindt plaats aan de hand van het verantwoordingsformulier. De evaluatie wordt ingevuld aan de hand van het evaluatieformulier.

Vragen stellen en ervaringen delen

Op de community OnsCommunicatieRijk is een groep ingericht voor rijksambtenaren om vragen te stellen over de richtlijn en ervaringen te  delen.