Stand van Overheidscommunicatie

Wat hebben we de afgelopen 20 jaar geleerd op het vlak van overheidscommunicatie? Welke ontwikkelingen komen op ons af? Wat hebben communicatieprofessionals bij de (Rijks)overheid nodig om de uitdagingen het hoofd te bieden? En hoe vertalen we dit naar leren en ontwikkelen? 

Dat heeft de Academie voor Overheidscommunicatie in de periode eind 2022 tot zomer 2023 verkend, samen met experts uit verschillende domeinen in een serie dialoogtafels onder de noemer De Stand van Overheidscommunicatie/Aan tafel. 

De thema's zijn:

  • Woordvoering
  • Ethiek
  • Interne communicatie
  • Participatie
  • Crisis en conflict
  • Accountability.

Luister mee met de gesprekken in de onderstaande longreads. En bekijk de overkoepelende oogst die de Academie uit deze dialoogtafels heeft gehaald: zes aandachtsgebieden voor leren en ontwikkelen van communicatieprofessionals in overheidscommunicatie. Deze inzichten deelt de Academie met vakgenoten en de Voorlichtingsraad (VoRa).  

Lees de longreads