Stand van Overheidscommunicatie

Wat hebben we de afgelopen 20 jaar geleerd op het vlak van overheidscommunicatie? Welke ontwikkelingen komen op ons af? Wat hebben communicatieprofessionals bij de (Rijks)overheid nodig om de uitdagingen het hoofd te bieden? En hoe vertalen we dit naar leren en ontwikkelen? 

Dat verkent de Academie voor Overheidscommunicatie, samen met experts uit verschillende domeinen in een serie dialoogtafels onder de noemer De Stand van Overheidscommunicatie/Aan tafel. De thema's zijn Woordvoering, Ethiek, Interne communicatie, Participatie, Crisis en conflict en Accountability.

Luister mee met de gesprekken in de onderstaande longreads. Als alle sessies zijn afgerond (voor zomer 2023), delen we de inzichten met vakgenoten en de Voorlichtingsraad (VoRa).