Zes aandachtspunten voor leren en ontwikkelen

Wat hebben communicatieprofessionals bij de (Rijks)overheid nodig om de ontwikkelingen die op ons af komen, het hoofd te bieden? En hoe vertalen we de uitdagingen waarvoor ze zich geplaatst zien, naar leren en ontwikkelen? Dit zijn de 6 aandachtsgebieden voor leren en ontwikkelen die experts hebben benoemd in de dialoogtafels van De Stand van Overheidscommunicatie. 

De oogst van de dialoogtafels: 6 aandachtspunten

Hoe nu verder?

Geïnspireerd geraakt? Lees de verslagen van de dialoogtafels voor achtergronden en aandachtspunten per thema. Daar zitten tips tussen die je morgen al kunt toepassen.

Veel aandachtspunten vragen uiteraard nog om verdere uitwerking. De oogst van deze dialoogtafels beschouwt de Academie voor Overheidscommunicatie daarom ook als startpunt om het leren en ontwikkelen samen met de hele communicatiekolom en andere disciplines verder te brengen. Heb je ideeën of wil je bijdragen? Mail academie@minaz.nl.