Uitgangspunten kabinetsbrede communicatie

Mensen rekenen op een betrokken, responsief en resultaatgericht kabinet. Uit mediaberichtgeving en publieksonderzoek komt naar voren dat mensen afwachtend zijn en van het kabinet vooral daadkracht en duidelijkheid verwachten. Hieruit volgen 3 uitgangspunten voor een kabinetsbrede aanpak van de communicatie:

  1. Eerlijk, feitelijk en duidelijk informeren
  2. Aanspreekbaar en aandacht voor iedereen
  3. Eenheid om het verschil te maken