Handreiking voor de start van nieuwe bewindspersonen: Alles begint bij contact

De handreiking ‘Alles begint bij contact’ geeft directies Communicatie handvatten voor het voeren van het gesprek met hun bewindspersonen over het leggen van contact en verbinding met de samenleving.

Het appel dat op de overheid wordt gedaan om écht contact te maken klinkt luider dan ooit tevoren. Mensen moeten weer kunnen zien, horen en ervaren dat de overheid door mensen wordt geleid. De bereidheid om betekenisvol in contact te zijn is dan ook een grondhouding.