Tips voor inclusief beeldgebruik

Hoe kan je beeld inzetten om je communicatiemiddelen inclusiever te maken? Doe je voordeel met deze tips.

 • Zorg voor herkenbaar, begrijpelijk en realistisch beeld, zodat mensen zich aangesproken voelen. 
 • Laat diversiteit zien in beeld. Gebruik geen stereotypen.
  • Ruim de helft van de Nederlandse bevolking identificeert zichzelf als vrouw. Laat dat zien.
  • Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond. Laat dat zien.
  • Zo'n 15% van de Nederlandse bevolking heeft een lichamelijke beperking. Laat dat zien.
 • Werk met ‘counterstereotypen’. Plaats mensen of groepen niet in een stereotiepe rol of relatie in je communicatie. Laat mensen zien die de standaardrollen en -taakverdeling weerleggen. Breng bijvoorbeeld niet alleen mannelijke bouwvakkers in beeld, maar kies ook voor vrouwen die in de bouw werken. Zorg wel dat het beeld realistisch blijft voor de doelgroep.
 • Houd er rekening mee dat iedereen anders naar beeld kijkt. Test altijd bij de doelgroep of de boodschap en de gebruikte beelden goed overkomen en begrepen worden.
 • Gebruik beelden met heldere lijnen en met een goed kleurcontrast. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een online kleurcontrastchecker.
 • Gebruik geen beelden met teveel afleidende details. Het hoofdonderwerp moet in 1 oogopslag duidelijk zijn.
 • Gebruik alleen beeld als het de inhoud duidelijker maakt. Als beeld alleen decoratief is, loop je het risico dat het juist afleidt van je boodschap.
 • Plaats beeld voor of boven de tekst waar het bij hoort. Dus niet erachter of eronder.
 • Gebruik afbeeldingen en diagrammen om tekst te ondersteunen.
 • Gebruik beschrijvende knoppen (bijvoorbeeld geen ‘klik hier’ maar ‘bestand toevoegen’)
 • Gebruik ondertiteling of transcriptie voor video’s om deze toegankelijk te maken voor een breder publiek. Kijk voor de laatste eisen op dit gebied op www.digitoegankelijk.nl.
 • Gebruik niet alleen kleuren om iets duidelijk te maken. Iemand die kleurenblind is, moet de inhoud ook kunnen begrijpen.

Meer beeldtips en praktische ondersteuning

Op Beeldkompas.nl vind je nog meer tips en verdieping:

Heb je nog vragen? Neem contact op met het Beeldcentrum via beeldcentrum@minaz.nl. Het Beeldcentrum denkt graag mee!