Inclusieve overheidscommunicatie kan niet zonder divers beeld

De Rijksoverheid wil dat iedereen zich kan herkennen in haar communicatie. Dat geldt niet alleen voor tekst, maar juist ook voor beeld. De recent verschenen bundel 'Diversiteit in beeld' verkent de complexiteit en uitdagingen van een beeldtaal die recht doet aan de diversiteit in de Nederlandse samenleving. Ook besteedt de bundel aandacht aan kansen van een diverse beeldtaal. De publicatie is het resultaat van gesprekken met experts op het gebied van visuele communicatie en inclusie, en biedt praktische aanbevelingen voor een meer inclusieve benadering van communicatie.

Het belang van vroegtijdige betrokkenheid

Op de vraag wat de overheid kan doen om de diversiteit beter in beeld te brengen, reageren de experts eensgezind:

  • Betrek de mensen die je wilt bereiken, zo vroeg mogelijk bij het maken van je communicatiestrategie en communicatiemiddelen.
  • Zorg voor een divers samengesteld team voor het realiseren van deze strategie.

Hoewel deze aanbevelingen voor de hand liggen, zijn ze in de praktijk nog geen gemeengoed.

Het belang van bewuste en genuanceerde beeldkeuzes

Ook is het van belang dat makers van beeldmateriaal zich bewust zijn van de context waarin hun werk wordt gezien. Makers moeten vooraf zorgvuldig nagaan hoe de beelden worden geïnterpreteerd door de mensen voor wie ze de beelden maken. Dat voorkomt misverstanden en vergroot de geloofwaardigheid en de impact.

Positieve rolmodellen als succesfactor

In de gesprekken geven de experts aan dat het inzetten van positieve rolmodellen in beeldmateriaal een belangrijke succesfactor is voor effectieve en inclusieve communicatie. Afbeeldingen met deze rolmodellen kunnen inspireren en bijdragen aan bewustwording en herkenning, vooral in combinatie met de technische mogelijkheden van (audio)visuele vormgeving.

Uitdagen van stereotypen

Diversiteit in beeld houdt niet in dat we stereotypen simpelweg omkeren, maar dat we ze uitdagen en vervangen door alternatieve beelden die een inclusieve en gelijkwaardige samenleving uitstralen. Het is van belang dat we mensen niet reduceren tot één aspect van hun identiteit, maar rekening houden met de veelzijdigheid van ieder individu. Zo kunnen beeldmakers een meer genuanceerd en inclusief beeld van de maatschappij creëren.

Doe mee aan het gesprek

Het Beeldcentrum Rijksoverheid nodigt je uit om mee te praten over inclusieve (beeld)communicatie. Heb je suggesties of ben je zelf actief met het thema diversiteit in beeld? Neem contact op via beeldcentrum@minaz.nl.

Werk mee aan onze nieuwe tool

Ook werken we momenteel aan een (analoge) tool om het thema diversiteit in beeld prominenter onder de aandacht te brengen. De tool zal beeldmakers en communicatieprofessionals helpen om theorieën over dit onderwerp om te zetten in praktijk. Interesse om bij te dragen aan de ontwikkeling? Laat het ons weten via beeldcentrum@minaz.nl!