Kansen voor herkenbare publiekscommunicatie

Uit onderzoek blijkt dat Nederlanders zich vaker wel dan niet herkennen in beelden die gebruikt worden voor de publiekscommunicatie van de Rijksoverheid. Sommigen mensen herkennen zich minder goed, zoals ouderen (60+), mensen met een zichtbare beperking en mensen met overgewicht. Het beeld bij mensen met een bi-culturele achtergrond is wisselend. Vooral uitingen waar geen mensen met een vermoedelijk bi-culturele achtergrond te zien zijn, scoren minder goed op herkenning. Jongeren herkennen zich het meest in overheidscommunicatie.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek naar de herkenbaarheid van de publiekscommunicatie van de Rijksoverheid, uitgevoerd in opdracht van de Dienst Publiek en Communicatie namens de Voorlichtingsraad (VoRa).

Wat is herkenbare communicatie?

In het onderzoek zijn waardevolle inzichten opgedaan over welke zaken bijdragen aan herkenning in communicatie:

  • Mensen hoeven niet per se iemand te zien die op hen lijkt om zich in de communicatie te herkennen. Maar het is wel belangrijk dat mensen hun eigen leefwereld terugzien.
  • De situatie waarin mensen afgebeeld worden en wat ze daarin doen, blijkt minstens zo belangrijk te zijn voor de herkenning als de afgebeelde mensen zelf.
  • Een positieve insteek, zoals het tonen van prettige emoties en vriendelijke, open mensen, helpt ook bij het vergroten van de herkenning.

Onderzoeksaanpak

Het onderzoek is in 3 fases uitgevoerd.

  1. Interviews met 570 willekeurig geselecteerde mensen in Nederland op verschillende plekken in het land. Op deze manier is ernaar gestreefd om zoveel mogelijk verschillende mensen aan het onderzoek te laten meedoen.
  2. Verdiepende fase met focusgroepen
  3. Analyse van 150 communicatie-uitingen van de Rijksoverheid op hoe mensen in beeld zijn gebracht

Meer informatie en vragen

Voor vragen over dit onderzoek kan je terecht bij car@minaz.nl.