Tips voor inclusief communiceren

Bewust of onbewust hebben we allemaal vooroordelen. Het is goed om je daarvan bewust te zijn. Deze 10 tips helpen je om je communicatiemiddelen zo inclusief mogelijk te maken.

Tien tips voor inclusieve communicatie

  1. Bied informatie toegankelijk en in verschillende vormen aan (tekst, beeld, video’s, spraak). De een heeft liever tekst, de ander beeld. Er is niet een standaardoplossing!
  2. Breng belangrijke informatie onder de aandacht op natuurlijke momenten, dus op het moment dat het er toe doet. 
  3. Bied informatie aan in een eenvoudige taal (het liefst taalniveau A2) zodat mensen die de Nederlandse taal niet goed kennen of laaggeletterd zijn het ook begrijpen. Voordeel is ook dat eenvoudige taal makkelijker te vertalen is in een andere taal (bijvoorbeeld door Google translate).
  4. Gebruik neutrale woorden. Ga uit van de gelijkheid van alle mensen. Gebruik geen woorden die stereotypen bevestigen of negatieve verwachtingen oproepen. Gebruik bijvoorbeeld ‘beste bewoner’ in plaats van ‘beste heer, mevrouw’. 
  5. Gebruik geen stereotype beelden. Gebruik niet altijd een standaardgezin met een vader, moeder en twee kinderen. Gebruik ook twee vaders met hun kinderen, verschillende huidskleur, verschillende type mensen.
  6. Zorg in alle communicatiemiddelen voor verschillende contactmogelijkheden. Stuur mensen niet alleen naar een website. Geef ook een telefoonnummer of een loket waar mensen terecht kunnen voor vragen.
  7. De afstand tot de (Rijks)overheid is voor veel mensen  groot. Betrek daarom formele en informele instanties en organisaties. Zij bereiken moeilijk bereikbare groepen wel. Zet dus niet alleen eigen kanalen in, maar verspreid informatie ook via andere organisaties. Of ga in gesprek met ‘informele helpers’. Dit zijn mensen die vaak al helpen zoals die aardige buurman of die handige vriendin.
  8. Geef informatie in verschillende talen. Veel mensen kennen de Nederlandse taal (nog) niet voldoende. Kijk voor wie de informatie belangrijk is en of er naast Nederlands een andere taal extra nodig is. Meer informatie staat in het vertaalbeleid. Vergeet ook gebarentaal niet voor doven en slechthorenden.
  9. Er is maar één manier om erachter te komen of jouw communicatie goed begrepen wordt. Test je informatie onder de mensen die je wilt bereiken. Juist ook die mensen waarvan je weet dat zij lastig te bereiken zijn of meer moeite hebben met jouw informatie. 
  10. Controleer of er geen mensen vergeten zijn die ook bereikt moeten worden. Hebben deze mensen toegang tot de informatie en wordt de informatie op de juiste manier aangeboden?
De kennis op deze pagina’s wordt gedeeld door de werkgroep Inclusieve communicatie van DPC. De inhoud wordt steeds verbeterd aan de hand van nieuwe inzichten en reacties. Heb je suggesties of wil je reageren? Mail naar communicatierijk@minaz.nl.

Laat je inspireren

Begrijpelijke taal

Beeld: ©Stichting Lezen en Schrijven

Stichting Lezen en Schrijven geeft ook tips voor het gebruiken van eenvoudige taal.