© Hollandse Hoogte

Dilemmalogica

Dilemmalogica is een methode die helpt om bij lastige opgaven contact te maken over wat partijen uiteen drijft én verbindt. De methode bestaat uit drie stappen.