Met behulp van communicatie kun je het gedrag van mensen beïnvloeden. Maar hoe kom je tot een goede strategie? Het vraagt om een grondige analyse, inleving in de doelgroep en het benutten van inzichten uit de wetenschap. CASI helpt je bij de gedragsanalyse en om onderbouwde keuzes te maken.

Een CASI-traject bestaat uit 6 stappen: de intake, beleidsanalyse, doelbepaling, doelgroepanalyse, strategiebepaling en de uitvoering.

Interactieve pdf

Het proces van CASI is ook terug te vinden in de interactieve pdf over CASI.