Toegankelijkheid van beeld

Beeld is een lastig communicatiemiddel voor blinden en slechtzienden in je doelgroep. En video’s kunnen ook voor doven en slechthorenden moeilijk te volgen zijn. Zorg daarom dat je beeld toegankelijk maakt.

Toegankelijke afbeeldingen, audio en video

Op de website Digitoegankelijk lees je meer over het toegankelijk maken van afbeeldingen. En over het toegankelijk maken van audio en video.

Deze trainingsvideo over de toegankelijkheid van beeld vat de belangrijkste handelingen samen.

Belang van toegankelijkheid

Steeds vaker wordt informatie overgebracht door beeld in plaats van tekst. Door een beschrijving van de afbeelding te geven, is de informatie ook voor visueel beperkten beschikbaar. Deze tekst kan worden voorgelezen door voorleessoftware of omgezet worden in braille. Het geven van tekstalternatieven is ook gunstig voor de vindbaarheid van je website in zoekmachines.

Ook alle vormen van audio en video van de Rijksoverheid moeten een tekstalternatief krijgen. Denk aan een korte beschrijving zoals van afbeeldingen, maar ook aan ondertiteling en transcriptie (uitzondering: live filmpjes). Zo hoeven mensen met een visuele of auditieve beperking niks te missen.