Wet hergebruik overheidsinformatie

Op 18 juli 2015 is de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) in werking getreden. Burgers en bedrijven kunnen een verzoek indienen tot het verstrekken van overheidsinformatie. Deze informatie kan worden gebruikt door natuurlijke personen of rechtspersonen voor commerciële of niet-commerciële doeleinden. Het voornaamste doel daarbij is het creëren van economische meerwaarde.

Praktische uitvoering

De Who kan op verschillende manieren uitgevoerd worden.

 • Reactief, waarbij pas na een verzoek daadwerkelijk herbruikbare informatie wordt geleverd aan de vrager.
 • Actief, waarbij alle informatie in herbruikbare formats wordt gepubliceerd.

De praktische uitvoering van deze wet beslaat verschillende informatietypen:

 1. Webteksten:
  Deze dienen in een herbruikbare open standaard aangeboden. 
 2. Beeldmateriaal:
  Deze worden door ons al in een herbruikbare open standaard aangeboden, met een specifiek copyrightbeleid.
 3. Documenten:
  Losse te downloaden documenten dienen in een open standaard file-format aangeboden te worden (ODF) en, indien het niet om geïnterpreteerde/verrijkte gegevens gaat, ook in een machinaal leesbaar format (CSV).
 4. Data-sets:
  Deze dienen als XML aangeboden te worden, voorzien van metadata conform het DCAT-model.

Onduidelijkheden:
DPC is nog in overleg met Open-Overheid (BZK) over definities en de uitleg/interpretatie van de Who, met name met betrekking tot documenten en open data.

Richtlijndocumentatie & contactgegevens van de beheerder

De handleiding.

Contactpersoon: Laurens Venema

Formele basis verplichting:

De Wet Hergebruik Overheidsinformatie.