Wet hergebruik overheidsinformatie

De Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) is bedoeld om de openheid en het hergebruik van gegevens, die door organisaties met een publieke taak worden beheerd, te verbeteren.

Praktische uitvoering

De overheid wil meer openheid over wat zij doet. Veel informatie is daarom openbaar, vrij te gebruiken en te verspreiden. Om dit aan te moedigen zijn er diverse handleidingen geschreven hoe gegevens het best gedeeld kunnen worden. Zie Open Data.

Personen kunnen, volgens de Who, een verzoek indienen om hergebruik van informatie mogelijk te maken. Als deze informatie vervolgens geleverd wordt, moet deze in een open en machineleesbaar formaat aangeboden worden.

Is dit verplicht?

Ja, sinds 2015 geldt de Who. Medio 2022 zal deze uitgebreid worden met de eisen die zijn opgesteld in de Europese richtlijn (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.ENG).