Open Data

Open data is vrij beschikbare informatie. Open data is er op gericht om hergebruik maximaal te faciliteren.

Rijksoverheid en open data

Voor de Rijksoverheid is het van belang ervoor te zorgen dat haar content en data maximaal beschikbaar zijn voor gebruik en ontsluiting. Een goed voorbeeld is alle content op de website www.rijksoverheid.nl. De Rijksoverheid heeft de voorkeur om al deze informatie ook via open data aan te bieden. Om zo hergebruik te faciliteren en te bevorderen.

Kenmerken open data

Open data heeft een aantal kenmerken:

  • De data is openbaar.
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op.
  • De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak.
  • De data voldoen bij voorkeur aan ‘open standaarden’ (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders).
  • Open data is bij voorkeur 'computerleesbaar', zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden.

Praktische uitvoering

Er zijn een aantal aandachtspunten bij de praktische uitvoering en open data:

  • Probeer zo veel mogelijk relevante content aanbieden als open data.
  • Maak beschikbare data actief bekend.
  • Biedt geschikte data aan in een toegankelijk en computer-verwerkbaar formaat.
  • Ga periodiek na of je nieuwe content als open data kunt delen.