Open Data

Als overheid hebben we de ambitie om informatie zoveel mogelijk openbaar aan te bieden. Dit noemen we open data. Open data is erop gericht om hergebruik zoveel mogelijk te ondersteunen.

Hoe voldoe ik aan deze eis?

De visie van het kabinet is: ‘openbaar tenzij’. Dat wil zeggen dat het uitgangspunt is dat overheidsinformatie openbaar gedeeld wordt. Om data openbaar aan te kunnen bieden zijn er een set eigenschappen bedacht waaraan je data moet voldoen, namelijk:

  • De data is openbaar.
  • Er berust geen auteursrecht of andere rechten van derden op.
  • De data is betaald met publiek geld.
  • De data voldoet aan open standaarden en vormt daarmee geen drempel om gebruikt te kunnen worden door software, ITC-gebruikers of ICT-aanbieders.

Om je te helpen om te voldoen zijn er diverse tips & tricks opgesteld. Die kun je hier lezen: https://docs.datacommunities.nl/data-overheid-nl-documentatie/data.overheid.nl-werking/handreiking-open-data

Is dit verplicht?

Sinds 2019 is er een Europese Richtlijn (PSI-richtlijn) die vraagt om openbare data zoveel mogelijk herbruikbaar aan te bieden. De Nederlandse versie zal naar waarschijnlijkheid halverwege 2022 geïmplementeerd worden. Voor nu is de invulling vooral gedaan door de Wet Hergebruik Overheidsinformatie (https://wetten.overheid.nl/BWBR0036795/2016-10-01).

Meer informatie

Meer over de PSI-richtlijn?
https://data.overheid.nl/psi-richtlijnen