Taalniveau B1

Webteksten moeten begrijpelijk zijn voor de bezoekers van een website. Het helpt om teksten te schrijven op taalniveau B1. Dat is eenvoudig Nederlands. De redactie van Rijksoverheid.nl gebruikt dit taalniveau B1.

Wat houdt taalniveau B1 in?

Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten op taalniveau B1. Ook mensen die geen (hoge) opleiding hebben gehad. Een tekst op B1-niveau bestaat uit makkelijke woorden die bijna iedereen gebruikt. En uit korte, eenvoudige en actieve zinnen.

Er zijn 6 taalniveaus: niveau A1 is het laagste niveau en taalniveau C2 is het hoogste. Overheden en bedrijven schrijven hun teksten meestal op taalniveau C1. Maar voor veel mensen zijn die teksten niet goed te begrijpen.

Taalniveau B1, eenvoudig Nederlands, is niet alleen voor mensen met een lager opleidingsniveau. Ook hoger opgeleiden en professionals lezen meestal liever teksten op taalniveau B1 dan op taalniveau C1. Een tekst op taalniveau B1 leest namelijk gemakkelijker en sneller. Zeker als je teksten online leest, bijvoorbeeld op je smartphone.

Kenmerken van teksten op taalniveau B1

  • duidelijke titel en tussenkoppen;
  • actieve schrijfstijl met voorbeelden;
  • eenvoudige woorden die iedereen kent; 
  • korte en duidelijke zinnen.
Voorbeelden van taalniveaus
C1 B1
Betreffende Over
Creëren Ontwerpen, vormen, vormgeven, maken
Prioriteit Voorrang, voorkeur
Relevant Belangrijk
Verstrekken Geven

Werkwijze Rijksoverheid.nl

Nieuwe teksten voor Rijksoverheid.nl schrijft de redactie meteen op B1-niveau. Bij bestaande teksten passen redacteuren het taalniveau aan tijdens het halfjaarlijks onderhoud. Elke tekst op Rijksoverheid.nl ondergaat dit onderhoud.

Het uitgangspunt is dat het gemiddelde taalniveau van Rijksoverheid.nl B1 is. Dit betekent dat de redactie altijd streeft naar B1-niveau. In uitzonderlijke gevallen mag het B2-niveau ook. Namen van wetten, regelingen en sommige juridische termen blijven zoals ze zijn.

Gebruik software door redacteuren

De redacteuren van Rijksoverheid.nl gebruiken speciale software om teksten te scannen op moeilijke woorden, lange zinnen en passieve vormen. Deze software geeft ook aan wat het taalniveau van een tekst is.

Taalniveau B1 maakt deel uit van het kwaliteitsprogramma voor Rijksoverheid.nl. Daarom is er 2 keer per jaar een meting om het gemiddelde taalniveau op Rijksoverheid.nl te bepalen. Zo weet de redactie of aanpassingen aan de teksten resultaat opleveren. En is het mogelijk om het taalniveau bij te sturen.

Hoe zorg je voor een B1-taalniveau

  • Stel regels op om tot een gemiddeld taalniveau te komen. Deze regels bevatten ook uitzonderingen. Voor het schrijven van de teksten kan de redactie gebruik maken van een taaltool. Deze tool meet het gemiddelde taalniveau van een tekst. En geeft aan welke aanpassingen nodig zijn om het gewenste niveau te bereiken.   
  • Zorg dat redacteuren de richtlijnen kennen en kunnen raadplegen. Organiseer eventueel een taaltraining.