Archiefwet (Webarchivering)

Rijksoverheidswebsites zijn officiële publicaties van de overheid. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het  archiveren van deze websites, zodat de websites nu en in de toekomst te gebruiken zijn. Voor verschillende doeleinden. Door verschillende doelgroepen.

Wat moet ik doen?

Alle rijksoverheidsorganisaties moeten hun websites archiveren.  Hoe je een website archiveert staat in de richtlijn voor het archiveren van overheidswebsites van het Nationaal Archief. Om hier op eenduidige manier invulling aan te geven heeft DPC een rijksbrede aanbesteding voor websitearchivering uitgevoerd. We laten hiermee een leverancier alle openbare rijksoverheidwebsites archiveren (harvesten, opslaan en opnieuw toegankelijk maken). In het ‘Kader Websitearchivering Rijksoverheid’ van CIO Rijk is besloten dat alle rijksonderdelen van de Staat der Nederlanden verplicht meedoen met deze aanbesteding. Deelnemers aan de rijksbrede aanbesteding besparen zichzelf veel werk, al moeten zij zelf ook een aantal voorbereidingen doen. Op de website van informatiehuishouding.nl staat een stappenplan dat  je hierbij helpt.

Is dit verplicht?

Ja, dit is verplicht. 

Meer informatie