Rijkswebsites

De Rijksoverheid kent vele richtlijnen voor websites. Omdat deze regelgeving van verschillende afzenders komt, proberen wij hier een overzicht te bieden. Naast verplichte richtlijnen en dienstverlening, hebben we ook aanbevolen richtlijnen en dienstverlening opgenomen.

Verplichte richtlijnen

Dit zijn de richtlijnen die een wettelijke of andere bindende basis hebben:

Verplichte dienstverlening

De dienstverleningen die een wettelijke of andere bindende basis hebben:

Branchespecifieke verplichte richtlijnen

 • Aquo-standaarden (Watermanagement informatie)
 • EML_NL (Verkiezingsgegevens)
 • e-Portfolio (Onderwijs en ontwikkeling)
 • NL_LOM (Vindbaarheid en leermaterialen)
 • IFC (Bestandsformaat voor bouwwerkinformatiemodellen)
 • SIKB (Bodeminformatie)
 • SKOS (Linked data en begrippenlijsten)
 • StUF (Uitwisseling administratieve overheidsgegevens)
 • STIX en TAXII (Uitwisseling van cyberdreigingsinformatie)
 • VISI (Bouwprocesinformatie)
 • WDO (Douane-informatie)
 • XBRL en Dimensions (Bedrijfsrapportages met een financiële component)

Aanbevolen richtlijnen

Richtlijnen die geen wettelijke of andere bindende basis hebben, maar wel een bewezen nut hebben. (meestal omdat het Platform Rijksoverheid Online deze toepast):

Samenwerkingsverbanden

De Rijksoverheid kent samenwerkingsverbanden op het gebied van online media. Gericht op kennisoverdracht, beleidsvorming of samenwerking.

Aanbevolen dienstverlening

Dienstverleningen die geen wettelijke of andere bindende basis hebben, maar wel een bewezen nut hebben. (meestal omdat het Platform Rijksoverheid Online hier gebruik van maakt of ze aanbiedt):