Beleid rijkswebsites

Wie online informatie van de Rijksoverheid zoekt, moet deze snel en eenvoudig kunnen vinden. De informatie moet begrijpelijk en actueel zijn, op een plek die veilig en toegankelijk is. Bij voorkeur staat alle informatie bij elkaar op 1 logische plek, met een duidelijke afzender.

Kritisch kijken naar online uitingen

De Rijksoverheid wil dit doel bereiken door onder andere kritisch naar bestaande en nieuwe websites en andere online uitingen te kijken. En door deze zoveel mogelijk op centrale platforms te laten draaien. Dit levert niet alleen een kostenbesparing op (gedeelde infrastructuur, kennis, hosting etc.), maar zorgt er ook voor dat meer websites voldoen aan de eisen die de Rijksoverheid stelt.

Het project 'websanering' is een voorbeeld van dit beleid. In dit project werd van websites bekeken of deze toegankelijk, relevant en actueel waren. Project websanering bracht het aantal websites van de Rijksoverheid in 3 jaar tijd van 1600 naar 900 terug. En zorgde dat de informatie van een aantal websites werd verplaatst naar een centrale website zoals rijksoverheid.nl of ondernemersplein.nl. Ook verhuisde een aantal websites naar een gedeeld platform.

Afwegingskader voor (nieuwe) websites

Wie namens de Rijksoverheid een website wil inzetten, bespreekt dit met de directie communicatie van zijn eigen ministerie. De directie toetst elke aanvraag aan het afwegingskader online middelen.

In het afwegingskader online middelen staat wat de directies communicatie van de ministeries met elkaar hebben afgesproken over dit onderwerp.

Voor alle rijkswebsites:

  • Geldt een aantal harde eisen, waaronder veiligheids- en toegankelijkheidseisen.
  • Geldt dat deze aansluiten bij bestaande kanalen, tenzij die geen uitkomst bieden (dit laatste moet de aanvrager kunnen aantonen). Bestaande kanalen zijn bijvoorbeeld rijksoverheid.nl en het rijksbrede intranet.
  • Geldt dat nieuwe middelen worden geplaatst op het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Hierbij geldt: pas toe of leg uit.

Platform Rijksoverheid Online (PRO), tenzij…

Een online platform zoals PRO, bestaat uit een gedeelde infrastructuur waarop meerdere websites gebouwd zijn. Dit levert een besparing op in bouwkosten en beheerkosten. Zo hoeven kosten voor functionaliteiten (zoals grafieken of een foto-album), vormgeving, techniek, hosting en usability maar 1 keer gemaakt te worden. Ook kunnen beheerder en gebruikers op deze manier kwaliteitsrichtlijnen centraal regelen.

De grotere platforms binnen de Rijksoverheid zijn bijvoorbeeld PRO en de Blueprint van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De directies communicatie hebben afgesproken dat nieuwe online middelen altijd op PRO worden geplaatst, tenzij dit niet anders kan.

De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) beheert en ontwikkelt PRO. Op PRO draaien onder meer de volgende websites:

Een volledig overzicht van alle websites van de Rijksoverheid vind je in het Websiteregister. In het register kan je websites selecteren op platformgebruik.