Taalniveau B1

Webteksten moeten begrijpelijk zijn voor de bezoekers van een website. Het is daarom belangrijk om teksten in eenvoudig Nederlands te schrijven. De redactie van Rijksoverheid.nl gebruikt daarom taalniveau B1 als uitgangspunt voor de teksten. Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands.

Wat houdt taalniveau B1 in?

Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands. De overgrote meerderheid van de bevolking begrijpt teksten die op taalniveau B1 zijn geschreven. Ook mensen die geen (hoge) opleiding hebben gehad. Taalniveau B1 kenmerkt zich door het gebruik van veel voorkomende woorden en korte, eenvoudige en actieve zinnen. Er zijn 6 taalniveaus: niveau A1 is het laagste niveau en taalniveau C2 is het hoogste.

Overheden en bedrijven schrijven hun teksten meestal op taalniveau C1. Maar voor veel mensen zijn die teksten niet goed te begrijpen. Taalniveau B1, eenvoudig Nederlands, is niet alleen geschikt voor mensen met een lager opleidingsniveau. Ook hoger opgeleiden en professionals lezen meestal liever teksten op taalniveau B1 dan op taalniveau C1. Een tekst op taalniveau B1 leest namelijk gemakkelijker en sneller.

De belangrijkste kenmerken van teksten op taalniveau B1 zijn:

  • duidelijke titel en tussenkoppen;
  • actieve schrijfstijl met voorbeelden;
  • eenvoudige woorden die iedereen kent; 
  • korte en duidelijke zinnen.

Werkwijze nieuwe en bestaande teksten Rijksoverheid.nl

Nieuwe teksten voor Rijksoverheid.nl schrijft de redactie meteen op B1-niveau. Bij bestaande teksten passen redacteuren het taalniveau aan tijdens het halfjaarlijks onderhoud. Elke tekst op Rijksoverheid.nl ondergaat dit onderhoud.

Het uitgangspunt is dat het gemiddelde taalniveau van Rijksoverheid.nl B1 is. Dit betekent dat de redactie altijd streeft naar B1-niveau. In uitzonderlijke gevallen mag het B2-niveau ook. Namen van wetten, regelingen en sommige juridische termen blijven zoals ze zijn.

Training en software redacteuren

Om het B1-taalniveau goed te kunnen toepassen op Rijksoverheid.nl heeft de redactie van Rijksoverheid.nl een taaltraining gevolgd. Daarnaast gebruiken de redacteuren speciale software om teksten te scannen op moeilijke woorden, lange zinnen en passieve vormen. Deze software geeft ook aan wat het taalniveau van een tekst is.

Voorbeelden zijn:

  • C1-niveau: Betreffende / B1-niveau: Over.
  • C1-niveau: Creëren / B1-niveau: Ontwerpen, vormen, vormgeven, maken.
  • C1-niveau: Prioriteit / B1-niveau: Voorrang, voorkeur.
  • C1-niveau: Relevant  / B1-niveau: Belangrijk.
  • C1-niveau: Verstrekken / B1-niveau: Geven.

Meten taalniveau Rijksoverheid.nl

Taalniveau B1 maakt deel uit van het kwaliteitsprogramma voor Rijksoverheid.nl. Daarom is er 2 keer per jaar een meting om het gemiddelde taalniveau op Rijksoverheid.nl te bepalen. Zo weet de redactie of aanpassingen aan de teksten resultaat opleveren. En is het mogelijk om het taalniveau bij te sturen.

Praktische uitvoering B1 taalniveau

Stel regels op om tot een gemiddeld taalniveau te komen. Deze regels bevatten ook uitzonderingen. Voor het schrijven van de teksten kan de redactie gebruik maken van een taaltool. Deze tool meet het gemiddelde taalniveau van een tekst. En geeft aan welke aanpassingen nodig zijn om het gewenste niveau te bereiken.   

Redacteuren zijn zich bewust van de richtlijnen en ze hebben toegang tot de documentatie over deze richtlijn.  (en hoe deze toe te passen), hebben een opleiding gevolgd om teksten te kunnen schrijven op taalniveau B1.