Public design

Met public design stel je ‘de mens’ centraal in de aanpak van een (communicatie)vraagstuk. Het uitgangspunt: verschillende perspectieven en samen experimenteren dragen bij aan het vinden van oplossingen .