Richtlijn Aanpassingen in Wikipedia door de Rijksoverheid of ambtenaren

Als ambtenaren, al dan niet anoniem, een bijdrage leveren aan Wikipedia, kan dat in sommige gevallen negatief afstralen op hun organisatie, of zelfs op de hele Rijksoverheid. Dat geldt ook voor bijdragen die niet overheidsgerelateerd zijn, maar zeker voor bijdragen waarmee de Rijksoverheid niet geassocieerd wil of moet worden. Aangezien alle uitingen die ambtenaren uit hoofde van hun functie doen, binnen het bereik van de ministeriële verantwoordelijkheid vallen, kan de minister daarop altijd worden aangesproken. Daarom zijn er afspraken gemaakt over het leveren van bijdragen door de Rijksoverheid of individuele ambtenaren op Wikipedia.