Richtlijn autorisatie interviews

Hoe verloopt de autorisatie van interviews met journalisten?

  1. Zowel de journalist als de politicus dienen zich in gelijke mate op een interview te kunnen voorbereiden;
  2. Een afgenomen interview leidt in beginsel altijd tot plaatsing op een overeengekomen datum met indicatie van plaats in de krant;
  3. De voorlichter is bij interviews aanwezig maar stelt zich terughoudend op;
  4. Het strikte autoriseren is afgeschaft. Wel dient de tekst (via de voorlichter) aan de politicus te worden voorgelegd. Bij de tekst kunnen dan kanttekeningen worden geplaatst. Het is echter de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de journalist om te beslissen of hij/zij deze wijzigingen wel of niet overneemt;
  5. Ook samenvattende artikelen voor de voorpagina of vooraankondigingen worden vooraf ter inzage gegeven, hiervoor geldt dezelfde procedure als voor een interview.