Notitie Bewindslieden op sociale media

Vrijwel alle bewindslieden zijn tegenwoordig op sociale media actief. Deze notitie beschrijft welke sociale mediavarianten bewindslieden kunnen inzetten en de ambtelijke ondersteuning die zij daarbij mogen verwachten. Ook beschrijft de notitie welke implicaties de keuze voor een van de drie hoofdvarianten (persoonlijk, corporate en hybride kanaal) heeft. De notitie is vastgesteld door de Voorlichtingsraad.