Handreiking online communicatie rijksambtenaren

In deze handreiking lees je hoe rijksambtenaren kunnen omgaan met online communicatie, bijvoorbeeld op social media.

Rijksambtenaren als ambassadeur van de Rijksoverheid

Netwerken is online veel makkelijker dan offline. Een (potentieel) netwerk is er altijd aanwezig en aanspreekbaar. En het groeit vanzelf als er de juiste aandacht aan gegeven wordt. Voor ambtenaren een buitenkans. Werk je aan een vraagstuk waar informatie van buiten de organisatie voor nodig is? Dan is het makkelijk een gesprek aan te knopen via een Twitterbericht of om eerste contacten te leggen via LinkedIn. Zo laat je zien dat ambtenaren hun blik naar buiten richten en zo het werk beter maken. Ook kun je regelmatig updates geven over je werkzaamheden. Waar werk je aan? Met wie worden gesprekken gevoerd en waar gaat het dan over? Door te laten zien waar je aan werkt, wordt aan draagvlak voor dat werk gebouwd. Bovendien ben je online makkelijker benaderbaar voor mensen die buiten de overheid werken. En als iemand een vraag heeft die jij niet kunt beantwoorden, dan kun je mensen zelf doorverwijzen. Door actief online mee te doen draag je bij aan een overheid die midden in de samenleving staat.

Online media zijn een belangrijke bron van informatie

De samenleving bevindt zich tegenwoordig net zo goed online als offline. Mensen delen er ervaringen en geven gevraagd en ongevraagd hun mening. Het is goed voor ambtenaren om daar nieuwsgierig rond te kijken. Wat gebeurt daar, waar hebben mensen het over? Hoe ervaren mensen beleid waaraan je als ambtenaar werkt? Als je als ambtenaar op de hoogte bent van wat er in de samenleving leeft, dan zal je dat meenemen in het werk wat je doet. De blik van buiten kan verfrissend zijn. Daarom is online ‘luisteren’ belangrijk. Je hoeft zelf dus geen twitteraar of vlogger te zijn met honderden volgers, en je hoeft niet elke dag een mening online te zetten: luisteren en meelezen is ook meedoen.

Integriteit en professionele taakinvulling gaan samen

Veel online activiteiten gebeuren in alle openbaarheid. Het delen van gedachten en opinies gaat erg makkelijk en iedereen kan meelezen en ergens iets van vinden. Dat is de kracht van online. Vanzelfsprekend is het raadzaam om altijd goed na te denken over wat je online deelt en wat niet. Dat geldt voor iedereen, maar in het bijzonder voor ambtenaren.

Twijfel over je bijdrage? Vraag je af of je:

  • Je collega’s nog recht in de ogen kunt kijken na plaatsing.
  • Je goedkeuring zou krijgen van je baas.
  • Je op je gemak zou voelen als jouw bijdrage de volgende dag in de krant zou staan.