Moet je horen... Essay over transparantie en vertrouwen

Het kan niet anders of veranderingen in een samenleving hebben invloed op de rol die een rijksoverheid daarin speelt. Onze samenleving nu is er een geworden van netwerken en horizontale verbanden. Technologische veranderingen laten bovendien veel van wat er in die netwerken en verbanden gebeurt razendsnel in de openbaarheid komen.

Het heersende beeld is dat de overheid daar de eigen rol nog niet op heeft aangepast. Niet voor niets wordt veel geschreven over het (gebrek aan) openheid van en vertrouwen in de overheid in dit turbulente tijdsgewricht. Het schuurt in de praktijk van alledag. Tijd om de vraag te stellen: past de manier van werken nog? Of moet er iets veranderen?

Essay

In de aanloop naar het congres ‘Open & Bloot’ heeft de Academie voor Overheidscommunicatie ter inspiratie het essay 'Moet je horen...' geschreven. Hierin wordt een visie geven op transparantie bij de overheid.