Openbaarheid en transparantie

Het recht op informatie is vastgelegd in wetgeving. Ook heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt die de betrouwbaarheid van informatie aan burgers bewaken.

Kijk op Rijksoverheid.nl voor de hoofdlijnen van de Wet open overheid en lees hoe je een Woo-verzoek indient.