Openbaarheid en transparantie

Het recht op informatie is vastgelegd in wetgeving. Ook heeft de Rijksoverheid afspraken gemaakt die de betrouwbaarheid van informatie aan burgers bewaken.