Kernboodschap

De kernboodschap slaat de brug tussen de beleving van de doelgroep en je eigen bedoeling. Een boodschap komt pas over als die de waarden of overtuigingen van een ander raakt. Met behulp van de kritiek-repliek-sessie maak je deze expliciet en onderzoek je of je daadwerkelijk tegemoet kunt komen aan de ander, of in elk geval de beleving van de ander kunt erkennen. De kernboodschap bevat typisch drie elementen: het standpunt, de onderbouwing en de actie.

Tips

  • Gebruik de opbrengst van een kritiek-repliek sessie of een message box als basis.
  • Hoe mooier de tekst geschreven is, hoe moeilijker het soms is er nog elementen uit te lichten. Overweeg om het resultaat als bouwstenen te presenteren, in plaats van als lopende tekst.

Wat levert deze methode op?

De uitkomst is een kernachtige tekst die je soms in zijn geheel gebruikt, bijvoorbeeld in een visiestuk, maar waar je ook elementen uit kunt gebruiken voor bijvoorbeeld woordvoering.

Factor C

Het bepalen van een kernboodschap kan onderdeel zijn van Factor C, een manier om strategisch aan de slag te gaan met communicatie. Factor C is bij uitstek geschikt voor projecten en programma's waar omgevingsgericht of opgavegericht gewerkt wordt.