Kritiek-repliek

Met een kernboodschap sla je de brug tussen de beleving van de doelgroep en je eigen bedoeling. Een boodschap komt pas over als die de waarden of overtuigingen van een ander raakt, of als deze ingaat op zorgen of ideeën die bij de doelgroep leven. Met behulp van de kritiek-repliek-sessie maak je deze expliciet en onderzoek je of je daadwerkelijk tegemoet kunt komen aan de ander, of in elk geval de beleving van de ander kunt erkennen.

Tips

  • Noteer in eerste instantie alle mogelijke kritiekpunten die je samen met je teamleden kan bedenken. Daarna kan je samen kijken of je bepaalde punten kan clusteren of onder een gemeenschappelijke noemer kan plaatsen.
  • Om zo'n goed mogelijk beeld te verkrijgen van mogelijke vragen en opmerkingen, kan het helpen om ook iemand die niet inhoudelijk betrokken is bij het dossier mee te laten denken tijdens een kritiek-repliek-sessie.
  • Bij het formuleren van de repliek is het belangrijk om deze zo goed als mogelijk te laten aansluiten op de kritiekpunten.
  • Het denken vanuit een persona kan helpen om je in de doelgroep in te leven, en dus de relevante kritiekpunten op tafel te krijgen.

Wat levert dit op?

De opbrengst van een kritiek-repliek-sessie levert bouwstenen op voor je kernboodschap of messagehouse. Daarnaast kan het ook als input dienen voor bijvoorbeeld een set Q&A's of een woordvoeringslijn.