Persona's

Het kan het lastig zijn om je doelgroep goed voor de geest te halen. Een persona of ijkpersoon kan dan uitkomst bieden. Dat is één persoon die model staat voor een hele (doel)groep. Zo’n persona is een handig hulpmiddel bij het vorm geven van je aanpak. Je kan je als het ware inleven in dit fictieve personage om vervolgens te bepalen welke aanpak het beste past.

Factor C - Overzicht van een persona, met een beschrijving van de achtergrond, leefsituatie, wat er momenteel speelt in het leven van de persona, drijfveren, verlangens en zorgen, verwachtingen, contactmomenten en informatiebehoeften.

Tips

  • Zet een foto bij je persona en hang het resultaat op. Zo word je tussendoor ook herinnerd aan de doelgroep.
  • Laat een paar groepjes collega’s tegelijkertijd een persona maken en vergelijk de opbrengst.

Wat levert dit op?

De ijkpersoon of persona maakt de doelgroep concreet. Hij wordt veel ingezet om media-gebruik te onderzoeken, maar ook bijvoorbeeld bij het inrichten van websites om de verwachtingen en zoekgedrag in kaart te brengen. En het kan nuttig zijn om met de persona terug te keren naar de >>betrokkenheid<<: hoe verhoudt deze persoon zich tot de overheid of tot jouw vraagstuk, en welke rol wil of kan iemand krijgen?