Krachtenveldanalyse op belangen en vertrouwen

Wanneer er gedeelde belangen zijn, maar het vertrouwen ontbreekt, kan het toch lastig zijn om samen op te trekken. Ook maakt het veel uit of een partij met andere belangen wel of geen vertrouwen heeft in jou als partner. Met deze matrix breng je in kaart welke opstelling je kunt verwachten van partijen.

De matrix op belangen en vertrouwen

Deze analyse online uitvoeren? Kijk op Communicatiekompas en ontdek de online tool hiervoor.

Factor C - Matrix belangen - vertrouwen

Tips

 • In plaats van belangen kun je ook standpunten in kaart brengen.
 • Doe deze analyse pas nadat je actoren breed geïnventariseerd hebt, bijvoorbeeld op geeltjes. Dan kun je vervolgens de geeltjes in de matrix plakken.
 • Markeer de cruciale of invloedrijke partijen, bijvoorbeeld met een afwijkende kleur.
 • Pas op met beeldvorming en stereotypering van doelgroepen.
 • Bij de analyses draait het vooral om de discussie en om samen een inschatting te maken. Daarom is het goed om de analyses met het projectteam te doen en ze niet uit te besteden.

Wat betekent deze analyse?

 • Vrienden kun je inzetten als steunpilaren. Het is belangrijk deze partijen niet te verwaarlozen. Motto voor de communicatie: wees openhartig! Vertel je vrienden wat je bezighoudt, zodat zij je kunnen helpen.
 • Coalitiegenoten kunnen vrienden worden wanneer je investeert in de relatie. Het is een precaire relatie; wanneer een ander belang de overhand neemt, veranderen coalitiegenoten in tegenstanders. Onderstreep in de communicatie het gezamenlijke belang.
 • Tegenspelers kunnen je scherp houden. Benut de goede relatie met deze spelers voor een inhoudelijke gesprekken. Kun je een gemeenschappelijk belang vinden? Benader deze spelers letterlijk als tegenspelers op het sportveld: geef elkaar een hand van te
  voren en drink een borrel na afloop en toon respect.
 • Tegenstanders zitten inhoudelijk op een andere lijn én hebben weinig vertrouwen in jou. Investeer in een betere relatie met deze spelers als ze van groot belang zijn voor het behalen van het doel. Het is vaak eenvoudiger een gedeeld belang te vinden bij een tegenspeler dan bij een tegenstander. Communicatie-motto: wees duidelijk en to-the-point.