Welke krachtenveldanalyse kies je?

In een krachtenveldanalyse bekijk je hoe partijen zich verhouden tot jou of tot elkaar. Is er onderling vertrouwen? Zijn mensen het eens? Hebben ze dezelfde belangen of drijfveren? Afhankelijk van deze vragen kies je een model.